Frode Seim Halvorsen 70 år

22. mars 2023

Frode Seim Halvorsen fyller 70 år 22. mars. Frode er en levende legende i Harris som vi setter svært høyt. Frode startet som den yngste i 1981 og i dag er han den eldste i Harris. Han blir bare sprekere og sprekere og vi håper han vil være hos oss enda lenger.
Vi har tatt en prat med Frode om hans tid i Harris og tiden fremover.

Hvor lenge har du jobbet i Harris?

«Etter studiene begynte jeg som dommerfullmektig i Høyanger. Jeg begynte i Harris i august 1981, etter nesten to år som dommerfullmektig. Jeg begynte som advokatfullmektig og måtte jobbe noen måneder før jeg fikk bevilling.»

Kan du si litt om bakgrunnen for at du begynte i Harris?

«Jeg var på jakt etter jobb etter dommerfullmektigperioden. Jeg ble blant annet invitert på intervju i Stavanger til Philips i oljen.
Samtidig ble jeg oppringt av Ståle Eeg Nielsen som studerte omtrent samtidig med meg. Han lurte på om jeg ville komme og ta en prat og ba meg stoppe i Bergen på veg fra Stavanger og intervjuet med Philips. Fasilitetene og vilkårene som Harris kunne tilby var langt fra det Philips kunne tilby.»  smiler Frode.

«Samtidig gjorde både Stig B. Harris og Ståle Eeg Nielsen det klart at de ville legge forholdene til rette for meg og satse på meg.
Vi hadde også 2 små barn – Siri på 2 måneder – og alle 4 besteforeldrene i Bergen. Jobben i Philips innebar mye mer reising og internasjonalt engasjement. Så det ble Harris!» sier Frode.

Og hvorfor ble du advokat Frode?

«Det var nok dommerfullmektigtiden som gav meg lyst til det. Jeg fikk lyst å prøve andre siden.»

Frode s. Halvorsen som ung advokat i Harris.

Hva har du jobbet med i disse 42 årene i Harris?

«Jeg har jobbet med tingsrett hele karrieren. Når jeg startet opp ble jeg «tildelt» alle saker knyttet til tingsrett/utmark i Sogn siden jeg hadde vært dommerfullmektig der. Sam Harris var mye i Sogn. Han var 79 år da jeg startet, og jeg overtok mange av hans saker.

Etter hvert tok Stig B. Harris meg med på kraftutbyggingssaker, for eksempel i Stølsheimen og Fusa. Jeg var også heldig og fikk være med på Ulla Førre – utbyggingen, først sammen med Stig, så overtok jeg og førte sakene alene. Det var et svært omfattende skjønn som varte i 25 år. Der møtte jeg store advokat-personligheter som Karl Wyller, Tor Rekve med flere.

Så ble det etter hvert mer og mer skjønn, for eksempel naturreservat, landskapsvernområder og lignende.

Prosess har hele tiden vært gjennomgående, til tider var jeg i retten flere ganger i uken med ulike saker. Jeg har også vært 5-6 ganger i Høyesterett, husker faktisk ikke helt.»

Har du noen spesielle engasjementer som advokat?

«Hovedrollen fra jeg startet var å representere grunneier og den lille mann mot det offentlige. Dette var noe jeg var fortrolig med og kunne identifisere meg med. Jeg er også trigget av rettferdighet. Klientmassen har stort sett bestått av mindre klienter og grunneiere.

Mange av klientene har kommet fra landbruksnæringen. Det er flotte folk å jobbe med og verdier jeg kjenner meg igjen i. Dette selv om jeg er bygutt fra Bergen.

Jeg synes også det har vært spennende og lærerikt å bistå klienter som har skapt verdier og næring ved arbeidet med og foredling av naturen og naturressurser.» legger Frode til.

Er det noen saker du husker spesielt godt?

«Ulla Førre som var den største saken og den første store saken jeg jobbet med alene. Det var svært spennende.»

Ulla-Førre er et vannkraftverk i Hjelmeland, Suldal og Bykle kommuner. Med en installert effekt på ca. 2100 MW totalt er dette det største vannkraftverkanlegget i Norge og Nord-Europa.
Utbyggingen av anlegget foregikk i årene 1974-1988, og førte med seg en rekke forandringer i lokalsamfunnet. Suldal hadde frem til anleggsstart en nedadgående befolkningsutvikling, men fikk rundt 1000 nye innbyggere i utbyggingsperioden. – Informasjonen er hentet fra Wikipedia.org

«Mange av reservatsakene husker jeg også godt. For eksempel husker jeg når vi hadde skjønn på Herdlasom gjaldt fuglereservat og sandressurser. Det gikk veldig bra i tingretten. Staten begjærte overskjønn og stilte med sin kanskje aller beste advokat. Jeg skjønte det var umulig å «ta» staten på jussen og valgte svært bevisst gjennom hele forhandlingen å fokusere på skjønnsmennene. Det viste seg å være svært vellykket og erstatningen ble doblet i tingretten.

Jeg husker også godt min første Høyesterettssak som gjaldt boligområdet Kjørnes i Sogndal, og prosessene knyttet til monstermastene, både i Hardanger og Ørskog Fardal. En kom svært tett på klientene og det var svært givende arbeid.»

Hva har vært det beste med å jobbe i Harris?

«Livet i Harris har endret seg veldig mye på de over 40 årene jeg har vært der. I starten var det svært stor frihet og vi fikk prøve oss på «alt mulig». Jeg har også satt stor pris på at det faglige i alle år har hatt høy prioritet. Vi har også fått til sosiale ordninger for alle medarbeidere, med pensjon m.m. som jeg har verdsatt høyt.»

Hvordan vil du si at Harris har forandret seg?

«Det er ganske dramatisk, jeg vil nesten si Harris har endret seg mer enn samfunnet for øvrig.
I starten var vi svært beskjedne forhold lokaliteter og vi hadde begrenset med tekniske hjelpemidler. Det tok lang tid før vi fikk telefaks og datamaskin.
Vi pusset opp kontorene selv, vi rev vegger og malte. I dag er firmaet naturlig nok mye større og langt mer profesjonelt og ligger i forkant på en helt annen måte.»

Og hvordan har advokatyrket forandret seg?

«Jeg synes ikke det er så veldig stor forskjell. Jeg har drevet mye som prosedyreadvokat – der er det mye likt. Klientkontakten er også mye den samme, selv om vi naturlig nok er blitt litt mer digitale med årene. Tidligere hadde vi vår egen sekretær. Det er det slutt på. Samtidig er vi blitt flere, og den faglige bredden er styrket.
En annen forandring er at alt må gå så mye fortere nå, også i forhold til klienter.»

Har du noen tips til unge advokater og fullmektiger?

«Bruk og trekke veksler på den store kompetansen som finnes på kontoret. Så vil jeg si at det er viktig å være tålmodig og gi seg tid. Advokatyrket er sammensatt – en må tåle å bruke tid på å lære seg advokatrollen.»

Hvordan vil hverdagen din se ut fremover?

«Jeg har de siste årene tatt et år om gangen og hatt en gradvis nedtrapping, noe jeg har satt stor pris på. Så horisonten er frem til nyttår. Men jeg må si det frister å bli med inn i de nye lokalene. Det virker veldig spennende, og jeg er nysgjerrig på hvordan overgangen blir.

Samtidig har jeg en stor nærmeste familie. Alle 3 barna har fått familie og jeg har til sammen 9 barnebarn. Det setter jeg veldig høyt. Mer og mer tid til familie og friluftsliv blir viktig for meg fremover.»

Feiring av Frode på kontoret

Det ble blomsteroverrekkelser, gaver, kaker og fine taler da vi markerte Frode sin dag på kontoret i dag.

Stig J. Harris hadde flere fine historier å fortelle fra de 42 årene de har hatt i Harris, som kolleger og gode venner. Managing partner Olav Pedersen betegnet Frode som «et faglig fyrtårn» som skal ha mye av æren for den fine utviklingen Harris har hatt. Kathrine Lien Mjell beskriver Frode som en trygg og støttende kollega, som alltid tar seg tid til å drøfte og hjelpe i de vanskelige sakene. Og til slutt takket hun på vegne av alle kvinnene i Harris som hvert eneste år får roser av Frode til jul og overrakte en flott bukett med roser.

Vi trenger 70 åringer i Harris, ja 80 åringer også! Vi er så glad for å ha deg som kollega. Gratulerer hjerteligst med dagen Frode!