Ikke finn på å ansette Julenissen!

18. desember 2018

Midt i julestria er det grunn til å løfte en advarende pekefinger mot den som skulle vurdere å ansette nissen, alver eller andre til sine juleverksteder. Som arbeidsgiver vil du få store utfordringer knyttet til HMS, barnearbeid og arbeidstid.

Vi har for det meste gått bort fra barnearbeid, men hva skjer når det nærmer seg jul? Barn i alle aldre settes til å gjøre krevende arbeidsoppgaver og deltar på all verdens juleverksteder uten at noen ivaretar deres rettigheter. De settes til å operere livsfarlige instrumenter og arbeider langt utover forsvarlig arbeidstid.

Avlønningen er også skammelig, om ikke helt fraværende. Arbeidsprestasjonen leveres gjerne under trusler; «husk at nissen vet om du har vært snill», eller i beste fall ved vage løfter om belønning på julaften.

Bestemmelsene om arbeidstid, helse, miljø og sikkerhet settes grovt til side i juleverkstedene som etableres i hver krik og krok. Arbeidsøktene varer ofte langt utover kveldene. Her vil arbeidsgiver kunne møte både fjøsnisser og juleverkstedsalver som i ettertid krever overtid, avspasering mv. Arbeidsmiljølovens kapittel 10 burde skrives ut og spikres på veggen i samtlige nisseverksteder for å unngå slike uheldige og budsjettødeleggende episoder.

Det er selvfølgelig slik at det ikke bare er barna som mottar avlønning under fastsatte minstetariff. Vi er kjent med at flere alver og nisser arbeider utelukkende for gløgg og pepperkaker.

Stadig flere tar farlige apparater i bruk på sine juleverksteder. Fra de skarpe sakser og sylkvasse nålene drypper det blod. Har arbeidsgiver her egentlig tenkt på risikoen? Arbeidsmiljøloven § 3-1 er glemt! Arbeidsgiver plikter å tilrettelegge for et trygt arbeidsmiljø for nisser, alver, ja alle generasjoner som settes i arbeid. Votter, mulig til og med grytekluter, burde inngå som standardutstyr.

Andre livsfarlige redskaper som limpistoler, stiftemaskiner mv. opereres også av åpenbart ukyndige hender. Vi må minne om arbeidsmiljøloven § 3-2 som pålegger arbeidsgiver å gjøre arbeidstaker «kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig».

At dette leder til mindre heldige arbeidsresultater er en ting, det henger mang en ujevn papirlenke i de tusen hjem. Mer alvorlig er potensialet for skader og langvarige traumer for uheldige nisser og alver.

Musikk til arbeidet kan bidra til løftet stemning og at arbeidet glir lettere, men overdreven julemusikk er ikke bare av det gode. Det er dokumentert senskade-eksempler på alver som plutselig nynner til julemusikk langt etter påske.

Når enkelte i tillegg velger å tilsette noe «godt» til gløggen øker risikoen for feilproduksjon og skader voldsomt. Arbeidsgiver står i fare for å komme i erstatningsansvar overfor både misfornøyde sluttkunder samt for skade deltakere påfører seg selv og andre. Et slikt miljøfremmende tiltak medfører også en forhøyet fare for overdreven julestemning. Arbeidstakerne kan finne på å synge selv, helt glemme oppgavene de er tildelt og spise opp grøten før julekvelden.

Men det aller galeste en kan finne på å gjøre er å ansette Julenissen. Nissen arbeider åpenbart langt utover det som etter loven er akseptabelt. I tillegg utfører han arbeidet under uoversiktlige forhold med voldsomme risikoelementer. For det første flyr nissen i en slede trukket av reinsdyr – foreligger tillatelser og godkjenninger? Videre utsettes nissen for all slags vær og temperaturer bare ikledd en bomullsdrakt, kløende skjegg, og ditto lue. Nissen skulle åpenbart vært utstyrt med hjelm med visir, overlevelsesdrakt, pallejekk, halspastiller mv. I den viktige utførende delen av oppgaven må nissen ta seg gjennom skorsteiner (om de i det hele tatt finnes) som på ingen måte passer kroppsformen. Deretter utsettes nissen for et minefelt av kald grøt, pepperkaker fra i fjor og lunken melk.

Selv om Julenissen kan ansettes midlertidig som sesongarbeider etter arbeidsmiljøloven § 14-9 er en slik ansettelse uansett et minefelt. Risikoen for krav og ansvar er tilnærmet ubegrenset både fra misfornøyde ansatte og enda mer misfornøyde kunder. Vi minner også om arbeidsgivers ansvar etter skadeserstatningsloven § 2-1 for skade på skorsteiner, møbler som forurenses av sot i stuer etc. Så ligg unna – ikke ansett Julenissen!

Med ønske om god jul fra arbeidsrettsgruppen i Harris Advokatfirma AS.