Endringer i regnskapsloven mm.- i kraft 1. januar 2018

21. desember 2017

Den 15.12.2017 ble endringer i regnskapsloven og aksjeloven mm. vedtatt og sanksjonert. Stortinget hadde første behandling av Finanskomiteens innstilling den 5.12.2017

Endringene skal gi «forenklinger og reduserte kostnader for de regnskapspliktige», og innsparingene kan utgjøre brutto innsparinger på opp 1 milliard kroner.

De viktigste endringene er:

  • Bortfall av årsberetningen for små foretak. Usikkerhet om forutsetningen om fortsatt drift må opplyses i note.
  • Krav til åpnings- og mellombalanse ved stiftelser, fusjon, fisjon eller omdanning av aksjeselskap til allmennaksjeselskap oppheves (asl/asal § 2-8).
  • En ordning med begrenset regnskapsplikt innføres.

Ytterligere informasjon om endringene finner du her

For øvrig skal det nevnes at det den 1.1.2018 trer i kraft endringer i aksjelovens § 4-5, 2.ledd, som medfører at digital adresse skal fremkomme av aksjeeierboken.

Kontakt oss gjerne dersom du ønsker ytterligere informasjon rundt endringene eller behøver bistand i forbindelse med aksje- eller regnskapslovgivningen.