Møte for muntlige innlegg til KPA 2018–2030

8. april 2019

Byrådet har nå sendt saken med Kommuneplanens Arealdel (KPA) for behandling i Komite for Miljø og Byutvikling og senere Bystyret.

 

KPA 2018 vekker stort engasjement. Vi har bl.a. skrevet to innlegg i Estate Vest, les sakene her:

 

Bergen Næringsråd, sammen med flere av byens viktigste aktører innen byutvikling har også uttalt seg i BT:

 


Informasjon om muntlige innlegg til kommuneplanens arealdel

Komite for miljø og byutvikling.

Foreninger, grupper og enkeltpersoner kan melde inn muntlig innlegg. Melding om muntlig innlegg sendes til bystyrets.kontor@bergen.kommune.no innen kl. 10.00 tirsdag 16.april 2019.

Møte for muntlige innlegg til kommuneplanens arealdel i komite for miljø og byutvikling avholdes onsdag 24. april 2019 fra kl. 10.00 i Teatersalen, Bergen rådhus. Det kan bli aktuelt å fortsette møte for muntlige innlegg torsdag 25. april 2019 dersom nødvendig.

Muntlige innlegg må ikke overstige 5 minutter. Komite for miljø og byutvikling består av 17 medlemmer og det kan bli spørsmål fra komiteens medlemmer etter hvert innlegg. Det er anledning til å bruke Power-point under innlegget.

Presentasjoner sendes til bystyrets.kontor@bergen.kommune.no innen kl. 10.00 tirsdag 23. april 2019.

Hentet fra: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/utvalg/900155/mote/1345736


 

Dette vil bli siste mulighet til å søke å overbevise politikerne i forhold til KPA 2018.

Dersom du har spørsmål til ovenstående eller ønsker bistand til å holde innlegg, vær vennlig å kontakte Olav Pedersen eller Ingrid Kyvig.