Nå åpnes det opp for digitale årsmøter i sameier og borettslag

12. april 2021

Fra 1. april 2021 kan årsmøter i sameier og generalforsamlinger i borettslag avholdes digitalt. Lovendringen muliggjør gjennomføring av årsmøter og generalforsamlinger innenfor smittevernreglene. Lovendringen er en permanent endring der digitale og fysiske møter likestilles.

Loven presiserer at beboerne likevel kan kreve fysiske møter. Forutsetningen for det er at minst to andelseiere som til sammen har minst ti prosent av stemmene kan kreve at det gjennomføres fysiske møter. Det stilles ikke krav til begrunnelse for krav om fysisk møte.

Dersom møtene skal avholdes digitalt er det styret sitt ansvar å vurdere hvordan møtene skal gjennomføres og hvilken digital plattform som anvendes. Loven stiller likevel krav til at styret må sørge for en «forsvarlig gjennomføring» og at det «foreligger systemer som sikrer at lovens krav til årsmøte er oppfylt».  

Det må altså foreligge systemer som sikrer at deltagelse og stemmegivning kan kontrolleres på en betryggende måte, tilsvarende som i et fysisk møte. I tillegg må avstemming kunne dokumenteres. Personvern må også ivaretas.

I forarbeidene til loven fremgår det at stemmeordningen må ha en funksjon som sikrer at det ikke stemmes før diskusjonen er avsluttet, i tillegg må det foreligge adgang til å endre stemme hvis det kommer nye opplysninger.

Lovendringen vurderes som forsvarlig og nødvendig i dagens Koronasituasjon, men også  et viktig ledd i prosessen med å tilrettelegge for at sameier og borettslag får ta del i den teknologiske utviklingen. Løsningen ivaretar dagens og fremtidens behov for effektiv kommunikasjon.

En annen endring som også er verdt å få med seg er at kravet om forhåndssamtykke for å motta informasjon per e-post oppheves også ved lovendringen, og elektronisk kommunikasjon likestilles derfor med kommunikasjon på papir. Beboerne har likevel rett til å reservere seg for å motta informasjon på e-post.

Dersom du har spørsmål knyttet til digitale årsmøter, eller andre spørsmål knyttet til eierseksjonssameier/eierseksjonsloven så ta kontakt med senioradvokat Ingrid Sævold Moe eller advokat/partner Olav Pedersen så skal vi hjelpe deg.