Når trenger ektefeller å opprette testament?

16. mai 2018

Dersom ektefeller ikke oppretter testament vil arven fordeles etter reglene i arveloven. Det er derfor viktig å tenke gjennom hvordan dere ønsker at verdiene deres skal fordeles når en av dere eller begge faller fra, og at dere vurderer egen situasjon opp mot reglene i arveloven. Dersom dere ønsker å fravike reglene i arveloven må dere opprette testament.

Ektefellen har krav på arv

Etter arveloven har ektefellene krav på arv etter hverandre. Størrelsen på arven er avhengig av om førsteavdøde hadde barn eller ikke. Den gjenlevende ektefellen har også rett til å sitte i uskifte med felles barn eller med foreldre/søsken. Dersom det er særkullsbarn må imidlertid samtykke innhentes.

Hvis dere er gift og har barn

Ektefeller med barn arver ¼ etter hverandre. Barna sin arverett er 2/3, men uten testament vil arveandelen øke til ¾. Ektefellene kan utvide hverandres arverett, men arven kan ikke utvides på bekostning av barnas arverett. Barn sin arveandel er derfor betegnet som pliktdelsarv. Som utgangspunkt kan dermed ektefellens arveandel bare økes til 1/3. I noen tilfeller kan likevel arven til barna begrenses til kr 1 million til hvert barn. Den resterende del av arven kan i et slikt tilfelle f.eks. testamenteres til ektefellen.

Dersom en ektefelle har særkullsbarn kan det fort bli kompliserte forhold som det er viktig å tenke gjennom på forhånd. Hva ønsker du at den gjenlevende ektefelle skal arve? Ønsker du at gjenlevende ektefelle skal kunne sitte i uskifte? Hvordan kan man best mulig sikre at gjenlevende ektefelle kan bli boende i felles bolig? Det er viktig at du i slike situasjoner tar en vurdering av hvordan du best mulig kan sikre at arven blir fordelt slik du ønsker. Vi kan bistå med denne vurderingen og komme med råd om hvordan opprette et testament tilpasset dine behov og ønsker. I noen tilfeller anbefaler vi at ektefellene i tillegg inngår en ektepakt for å oppnå ønsket resultat.

Gift uten barn – ektefellen arver ikke alt

Dersom du er gift uten å ha barn, vil ikke hele arven automatisk tilfalle den andre ektefellen dersom dine foreldre eller søsken lever. I et slikt tilfelle vil halvparten av arven gå til den andre ektefelle, mens den andre halvpart vil tilfalle dine foreldre, eventuelt dine søsken hvis dine foreldre ikke lever. Dersom det hverken er barn, foreldre eller søsken, vil ektefellen arve alt. Ektefeller uten barn, men med foreldre eller søsken må derfor opprette testament hvis de ønsker at den andre ektefellen skal arve mer enn halvparten av verdiene.

Ektefeller uten barn, står friere ved opprettelsen av testament. Ektefellen har krav på en minstearv, men utover dette står du fritt til å testamentere til den en ønsker, enten det er ektefellen eller en annen person eller f.eks. en organisasjon som er viktig i ditt liv.

Kontaktinfo

Vi i Advokatfirmaet Harris har lang erfaring med rådgivning i arveplanlegging og veiledning ved opprettelse av testament som blir tilpasset din situasjon.

Dersom du trenger bistand med opprettelse av testament, vil vi oppfordre deg til å ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.