Uskiftet bo

16. mai 2018

Når en person faller fra må den gjenlevende ektefellen ta stilling til hvorvidt den vil sitte i uskiftet bo.  Selv om du har rett til å sitte i uskiftet bo så er det ikke alltid en fordel å gjøre det.

Rett til å sitte i uskiftet bo

Når en ektefelle dør, har den gjenlevende ektefellen i utgangspunktet rett til å sitte i uskiftet bo med hele felleseiet.

Dette vil i praksis si at boet ikke blir skiftet. Gjenlevende ektefelle tar da over alle eiendelene etter den avdøde ektefellen som om denne var «eier» også av disse eiendelene. Men da med noen begrensninger, blant annet knyttet til fast eiendom.

Tilsvarende rett har gjenlevende ektefelle for eventuelt særeie etter førstavdøde. Men bare dersom dette er fastsatt i ektepakt mellom ektefellene, eller dersom arvingene til avdøde samtykker i dette.

Den som var samboer med den avdøde ved dødsfallet, og som har, har hatt eller venter barn med den avdøde, har rett til å sitte i uskiftet bo med felles bolig og innbo, i tillegg til eventuell bil eller fritidseiendom med innbo som tjente til felles bruk for samboerne. Dette gjelder også for andre eiendeler dersom det er fastsett i testament eller arvingene samtykker.

Uskiftet bo – ikke alltid en fordel

Dersom avdøde hadde særkullsbarn, krever det imidlertid særskilt samtykke fra livsarvingene dersom gjenlevende ektefelle eller samboer skal kunne sitte i uskiftet bo.

Men det er viktig at alle arvingene forstår hvilke rettigheter gjenlevende ektefelle får dersom denne tar over boet uskiftet. Samt hva som da er virkningene av et eventuelt samtykke. Det er ikke i alle tilfeller at arvinger er tjent med å samtykke til at gjenlevende ektefelle eller samboer tar over hele eller deler av boet uskiftet.

På samme måte vil det i mange tilfeller heller ikke være den beste løsningen for den gjenlevende ektefellen eller samboeren å ta over boet uskiftet. I enkelte tilfeller vil snarere den beste løsningen for den gjenlevende være å skifte boet med arvingene.

Det er derfor viktig at alle parter fullt ut er innforstått med de valgene man foretar.

Kontaktinformasjon

Harris Advokatfirma AS har lang erfaring med å bistå parter i slike situasjoner. Ta gjerne kontakt for en prat rundt dette.