Arbeidene på Sotrasambandet starter opp – noen råd til berørte grunneiere

31. mars 2023

Utbyggingen av Sotrasambandet er nå påbegynt, og så vidt vi kjenner til, er planen at sambandet skal stå ferdig ved utgangen av 2027.
Harris advokatfirma representerer mange av de grunneierne som må avstå arealer til Sotrasambandet. Her følger noen råd til grunneiere.

Råd til berørte grunneiere

Det er flere grunneiere som nå venter på tidspunkt for når arbeidene vil starte opp på deres eiendom, og når de vil være avsluttet. Statens Vegvesen (heretter kalt SVV) eller entreprenør bør nå ha et omtrentlig anslag på dette, og kan trolig opplyse om det ved kontakt med dem.

For øvrig har vi noen generelle råd til alle som blir berørt av anleggsarbeider, for å unngå eventuelle konflikter:

  • Hvis dere ser behov for tilpasninger eller tiltak i forbindelse med arbeidene, kan dere forsøke å avtale dette enten med SVV eller direkte med entreprenør. Vær imidlertid oppmerksom på at SVV ikke nødvendigvis har noe ansvar for eventuelle avtaler som entreprenør inngår direkte med dere.
  • Ta noen bilder av områder som skal benyttes midlertidig, og områder tett opp til der de skal arbeide, før de setter i gang. Dette i tilfellet dere skulle bli uenige om hvordan arealene skal tilbakeføres.
  • Skulle det oppstå skader, er det viktig å dokumentere dette, og melde ifra til SVV (og gjerne også entreprenør). Ta bilder av skadene så snart dere oppdager dem.
  • Hvis det skal gjennomføres tiltak med sprengning eller utgraving som kan medføre skader på bolig, vil SVV normalt sørge for en gjennomgang av boligen i forkant, registrere alle eventuelle sprekker, og ta bilder av vegger, gulv, etc. De bør få tilgang til boligen for å gjennomføre dette. Det er også mulig de vil montere en rystelsesmåler. Hvis de ikke har gjort noe av dette, og dere er redd for at det kan oppstå skader, så ta kontakt med SVV.
  • Hvis dere selv skal gjøre noen tiltak eller arbeid som dere tenker det er naturlig at SVV eller entreprenør dekker, så forsøk å avtale dette i forkant, og sørg i hvert fall for å føre timelister. Dokumenter hva dere gjør med bilder / video.
  • Skulle det oppstå anleggsskader eller anleggsulemper, eller uenigheter om tiltak, tilbakeføring av arealer, etc, og dette ikke løser seg enkelt i kontakt med SVV / entreprenør, så ta gjerne kontakt med oss. Vi vil da avklare med SVV om de dekker kostnader til juridisk bistand, eller eventuelt hva som dekkes av rettshjelpsforsikring. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Andre artikler som kan være nyttig for grunneiere