Mer om ekspropriasjon

Vår erfaring ekspropriasjon

Av større ekspropriasjonssaker som firmaet har vært eller er involvert i kan nevnes:

 • Veiprosjekter
  • Ringvei Vest i Bergen
  • Sotrasambandet
  • Askøypakken
  • Ny fergefri E39
  • Utbedringer av en rekke strekninger på E39 fra Bergen til Nordfjord
  • Førdepakken
  • Hardangerbroen
  • Gang- og sykkelveier og utbedringer av Fylkesveier i hele Fylket
 • Bane
  • Bybanen i Bergen
  • Ny tunnel Arna-Bergen
  • Dobbeltspor Bolstad
 • Kraftlinjer
  • 420 kV Sima-Samnanger
  • 420 kV Ørskog-Fardal
  • 300 (420) kV Mongstad – Kollnes
  • 300 (420) kV Modalen – Mongstad
  • 300 kV Granvin – Voss
 • Industriprosjekter
  • Lutelandet
  • Moskog
  • Fossheim
 • Kraftutbygging i vassdrag,
  • Eks. Kløvtveitvassdraget
 • Vindkraftprosjekter
  • Bistand for grunneiere som vil kjempe mot utbygging
  • Bistand for grunneiere som ønsker utbygging
 • Mineralrettigheter
  • Hardanger
  • Engebøfeltet.
 • Naturfredning
  • Nærøyfjorden landskapsvernområde
  • Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde
  • Ytamo naturreservat

I tillegg til de større sakene bistår firmaet kontinuerlig parter i mindre skjønns- og ekspropriasjonssaker.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.