Arv og skifte

Forskudd på arv

Etter at arveavgiften forsvant er det lettere å gi forskudd på arv eller gaver til familie og andre som står en nær. Det kan likevel være noen hensyn å ta og punkter som bør tenkes gjennom på forhånd.
Med litt planlegging kan man tilrettelegge for at gave eller forskudd på arv får den intensjonen som en tilsikter.

Harris Advokater - Forskudd på arv

Frihet til å bestemme selv?

Enhver person som ønsker å gi forskudd på arv eller gave, står som utgangspunkt fritt til å gjøre dette slik en selv ønsker. Det er likevel noen forhold som kan by på utfordringer og/eller økt behov for planlegging. Dette kan for eksempel være for gjenlevende ektefelle som sitter i uskiftet bo, en person som er dement eller en person som vet at slutten på livet er nært forestående. Dersom det ikke foreligger slike forhold eller evt. andre begrensninger, står en fritt til å bestemme selv.

Likebehandling

For mange foreldre/besteforeldre er det et ønske å likebehandle sine barn i så stor grad som mulig. Likevel kan det være livssituasjoner eller ulike relasjoner som gjør at en i perioder forfordeler den ene eller andre.

Generasjonsskifte?

I noen tilfeller kan forskudd på arv omtales som et generasjonsskifte. Dette kan for eksempel være ved overføring av selskap eller eiendom. Prinsippene er fortsatt de samme, men det kan være behov for ytterligere planlegging for å oppnå best mulig resultat.

Uklarhet kan skape konflikt – Forskudd på arv eller gave?

Vår erfaring er at arveoppgjør kan være konfliktskapende dersom avdøde har vært uklar. Var pengeoverføringen eller eiendomsoverdragelsen forskudd på arv eller en gave som ikke skal ha betydning i arveoppgjøret? Innebærer dette redusert arv i arveoppgjøret, og hvor stor skal reduksjonen i så tilfelle være? Dette omtales som avkortning i arv. Med litt planlegging kan en slik potensiell konflikt unngås.

Vilkår

Både når en gir gave og forskudd på arv, kan det påføres vilkår som mottaker må forholde seg til. Hvilke vilkår som er hensiktsmessig avhenger av hva giver ønsker, men også hva som overføres. Ved overføring av eiendom kan det være hensiktsmessig med vilkår som tinglyses på eiendommen. Andre typiske vilkår er at verdien skal inngå i mottakers særeie.

Kontaktinformasjon

Vi i Advokatfirmaet Harris kan bistå dersom du vurderer å gi en gave eller forskudd på arv. Advokatbistand under planleggingsfasen reduserer risikoen betydelig for en potensiell kostbar og ødeleggende konflikt mellom dine arvinger. Vår bistand kan omfatte både rådgivning, planlegging og gjennomføring av forskudd på arv, enten det er små eller store overføringer som skal skje.

Vi vil oppfordre deg til å ta kontakt med våre tilknyttede advokater dersom du ønsker vår bistand.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.