Arv og skifte

Ny arvelov trer i kraft fra 1. januar 2021

Justiskomiteen på Stortinget avga i mai 2019 sin innstilling til regjeringens forslag til ny arvelov. Lovforslaget ble vedtatt av Stortinget i midten av mai måned 2019, i samsvar med innstillingen fra justiskomiteen. Den nye loven trer i kraft 1. januar 2021.

Harris Advokater - Opprette testament

Økt pliktdelsarv

Den nye arveloven øker pliktdelsarven til hvert barn fra 1 million kroner til 15 ganger folketrygdens grunnbeløp (G), i dag ca. 1,5 millioner kroner, men aldri mer enn to tredeler av det far eller mor etterlater seg.

Økt testasjonsfrihet

Samtidig øker friheten til å bestemme over verdifulle gjenstander i testament. Det såkalte kvalitative pliktdelsvernet fjernes i ny lov. Dersom arvelateren f.eks. ønsker å testamentere fritidseiendommen til det ene barnet, kan dette nå gjøres selv om verdien av eiendommen overstiger pliktdelsarven. Forutsetningen er at barnet som mottar fritidseiendommen kan betale tilbake til boet den overstigende verdien.

Du kan lese mer om den nye arveloven her.

Kontakt oss

Harris har lang tradisjon som trygg rådgiver for familier. Vi bistår i saker om arvespørsmål samt ved skifteoppgjør etter dødsfall og samlivsbrudd.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.