Arv og skifte

Testament

Svært mange velger å inngå nytt ekteskap eller samboerskap i voksen alder, hvor enten den ene eller begge partene har barn fra tidligere forhold.
I slike tilfeller ønsker man gjerne å ivareta både den nye partneren, og sine barn, på en best mulig måte, dersom en skulle falle fra. En måte å løse dette er ved å opprette et testament.
Mange familie­sammen­setninger eller verdiforhold i familie kan gi utfordringer knyttet til fordelingen av arv. Dette gjelder både de som har ektefelle/samboer og/eller barn, og de som ikke har det. Når og hvordan kan et testament hjelpe?

Harris Advokater - Testament

Muligheter og begrensninger

Hvor stor del av din formue du står fritt til å fordele i et  testament, kommer an på flere forhold. Størrelsen på formuen din vil selvsagt være av stor betydning når du skal fordele  arven, men det er også flere andre hensyn å ta:

Livsarvinger/barn

To tredjedeler av det du etterlater deg er pliktdelsarv for barna, og kan således som utgangspunkt ikke disponeres over ved testament (det er visse unntak). Imidlertid er pliktdelsarven aldri større enn 15 G til hvert barn. 

Ektefelle

Har du ektefelle er utgangspunktet etter arveloven at ektefellen skal arve ¼ av det du etterlater deg (men minst 4 ganger folketrygdens grunnbeløp). I tillegg kommer eventuelt barna sin pliktdelsarv på to tredjedeler av formuen. I et slikt tilfelle er utgangspunktet da at du bare kan råde over 1/12 av formuen din ved testament.

Samboer

Som samboer har man i utgangspunktet ingen arverett etter loven, og arv må i så tilfelle fastsettes gjennom testament.

Har du imidlertid samboer ved dødsfallet og har, har hatt eller venter barn med denne, så har denne også rett til arv tilsvarende 4 ganger grunnbeløpet i folketrygda ved dødsfallet. Samme retten til arv har også den som har vært samboer med den avdøde i minst de siste fem årene før dødsfallet (uten felles barn). Det forutsetter at dette fastsettes i testament.

Hvilke løsninger finnes?

Det kan være mange forskjellig måter å løse ulike ønsker på rundt fordelingen av arv. Eksempelvis kan ektefeller og samboere sin rett til arv begrenses gjennom testament som denne får kunnskap om mens du lever. Dette gjelder imidlertid ikke for barns rett til arv. Barn på sin side kan gi sitt samtykke til dine disposisjoner, eksempelvis en borett for den gjenlevende nye ektefellen/samboeren.

Det er strenge formkrav rundt opprettelse av testament, og det er også viktig at innholdet i testamentet er presist, for å unngå seinere konflikt.

Kontaktinformasjon

Vårt kontor har lang erfaring med rundt alle sider ved arvedisposisjoner og testament. Ta gjerne kontakt for en samtale rundt dette.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.