Arv og skifte

Offentlig eller privat skifte

Et dødsbo oppstår når en person dør. Dødsboet omfatter alle verdiene og gjelden som avdøde etterlot seg. Ved skifte av dødsbo fordeles verdiene og gjelden slik at dødsboet kan avvikles. Dødsboet skiftes enten privat eller offentlig.

Advokatfirmaet Harris - Offentlig eller privat skifte av dødsbo

Hva er et privat skifte av dødsbo?

Et dødsbo som skiftes privat håndteres av en eller flere av arvingene i dødsboet. Gjerne med bistand fra en advokat som privat bostyrer.

Det er frivillig å ta over et dødsbo til privat skifte. Tingretten vil kontakte arvingene og gi en frist på 60 dager for å ta over boet til privat skifte. Dersom arvingene ønsker å gjennomføre et privat skifte må minst én av arvingene påta seg ansvaret for gjelden til avdøde. Før arvingene tar på seg gjeldsansvaret bør arvingene være sikker på at det er større verdier enn gjeld i dødsboet. Ellers risikerer disse arvingene å dekke gjelden til avdøde med egne midler.

Hvis arvingene er usikker på avdøde sin gjeld, kan arvingene be tingretten utstede preklusivt proklama. Det innebærer at kreditorene bes om å melde sine krav innen en frist. Krav som ikke er meldt innen fristen, vil bortfalle (dette gjelder likevel ikke pante- og skattekrav).

I et privat skifte er oppgaven til arvingene å gjennomføre arveoppgjøret. Arvingene må sørge for at gjelden blir dekket og verdiene fordelt. I tillegg er det mange praktiske oppgaver som må håndteres.

Hva er et offentlig skifte av dødsbo?

Dersom det skal åpnes offentlig skifte, må en eller flere av arvingene begjære at dødsboet skiftes offentlig. Arvingene har anledning til å begjære offentlig skifte helt frem til det private skifte er avsluttet. Likevel er det en frist på 3 år fra dødsfallstidspunktet. I enkelte tilfeller kan også andre enn arvinger begjære offentlig skifte.

Tingretten har ansvaret for et dødsbo som skiftes offentlig. Normalt vil tingretten delegere oppgaven til en advokat som tingretten oppnevner som bostyrer. Det er dermed bostyrer som sitter på ansvaret for å gjennomføre arveoppgjøret. Bostyrer har også ansvaret for å forvalte alle eiendeler til avdøde.

I et offentlig skifte vil det påløpe kostnader til både bostyrer og gebyrer til tingretten. Disse kostnadene vil trekkes av verdiene i boet.

Advokat Robert Neverdal og advokat Roar Berge er begge oppnevnt som offentlige bostyrere i henholdsvis Bergen tingrett og Sogn og Fjordane tingrett.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål i forbindelse med et arveoppgjør, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss. Vi kan bistå med alt fra rådgivning til gjennomføring av et arveoppgjør. Flere av våre advokater har lang erfaring som private bostyrere i både mindre og større dødsbo.

Siden Harris Advokatfirma er et fullservice advokatkontor kan vi også dra nytte av advokater med ekspertise innen andre fagfelt. Vår erfaring viser at dette har vært svært nyttig ettersom boet kan ha behov for bistand f.eks. innen selskapsrett dersom avdøde var eier av et firma. I flere dødsbo har vi også hatt svært god nytte av ekspertisen i Harris Advokatfirma innen eiendomsutvikling hvor avdøde var eier av en større eiendom. Det samme gjelder hvor avdøde var eier av en gårdseiendom, og vi dra nytte av Harris Advokatfirma sine advokater innen tingsrett.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.