Sider: 0 treff
Kompetanseoversikt
Artikler: 0 treff
Nyhetsarkiv
Ansatte: 0 treff
Medarbeidere

Plan- og bygningsrett

Grunneier har rettskrav på byggetillatelse hvor tiltaket er i samsvar med gjeldende plan- og lovverk. Jungelen av mulige begrensninger i plan- og byggesaker har imidlertid vokst seg stor. Når har kommunen tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag for å nekte tiltaket oppført?

Kontaktpersoner

Harris har siden oppstart i 1924 hatt et mål om å skaffe oss en fremragende kompetanse innenfor plan- og bygningsretten, og fagfeltet er i dag ett av våre helt sentrale spesialfelt.

Spekteret av saker vi arbeider med er stort. Vi bistår konsulenter, byggherrer, utbyggere og kommuner i alle stadier i mindre og større plan- og byggesaker.

Eksempler på vår bistand er vurdering av muligheten for utvikling av et område/en tomt, rådgivning ifm. utarbeidelse av reguleringsplaner, vurdering av søknadsplikt og andre evt. hindringer i en byggesak, kvalitetskontroll av byggesøknader, utarbeidelse av dispensasjonssøknader og klage på avslag i plan- og byggesaker. Vi bistår også naboer som er kritiske til utbygging på nabotomt, og gjennom vår bistand til både utbyggere og naboer har vi tilegnet oss god oversikt og god forståelse for de ulike utfordringer i plan- og byggesaker.

Av erfaring er det viktig med et kritisk juridisk blikk tidlig i både plan- og byggesaker, for at man ikke skal møte på unødvendige hindringer senere i prosessen. God kontroll på det omfattende plan- og regelverket, bransjepraksis og kjennskap til de ulike kommunene og etatenes praksis, er også viktig for å kunne vurdere hensiktsmessig fremgangsmåte i den enkelte sak.


Relevante artikler om plan- og bygningsrett:

Byrådet med KPA-retrett

Gikk du glipp av foredraget?

Nytt forslag til kommuneplanens arealdel i Bergen kommune er klart

Medhold i klagesak – dispensasjon fra flystøykrav