Steinsviken | Bergen

Advoaktfirmaet Harris bistår grunneiere med utvikling av et boligprosjekt i Steinviken i Bergen. Eiendommen er utlagt til bebyggelse og anlegg i kommuneplanens arealdel, og det er iverksatt planprosess for regulering av eiendommen. Eiendommen ligger like ved bybanen og golfbanen.
Grunneier er interessert i å komme i kontakt med potensielle samarbeidspartnere for utvikling av eiendommen.

Kart over området finner du ved å klikke her.

For mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med adv. Stig J. Harris.