Erstatning etter covid-19 (korona) smitte

1. mars 2021

En rekke eldre på sykehjem og pasienter ved sykehus har blitt smittet av covid-19 (korona). Mange har blitt alvorlig syke og noen har avgått ved døden. Nå har eldre på sykehjem, pasienter på sykehus og etterlatte ved dødsfall rett på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning.

Covid-19 smitte

Beboere på sykehjem, pasienter ved sykehus og etterlatte ved dødsfall har rett på pasientskadeerstatning dersom det er sannsynlig at covid-19 smitten oppstod på sykehjemmet eller sykehuset.  

Der beboeren eller pasienten overlever sykdommen etter smitten, skal erstatningen bl.a. dekke ekstra utgifter, inntektstap og varige mén.

Der en beboer eller pasient dør etter å ha blitt smittet, vil erstatningen hovedsakelig dekke utgifter til gravferd og andre utgifter de etterlate har hatt i anledning dødsfallet.

Hvis beboeren eller pasienten forsørget en annen, vil erstatningen også dekke forsørgertapet.

Juridisk bistand

Våre advokater har god kompetanse på pasientskadeerstatning, og bistår gjerne med å vurdere saken og fremme et erstatningskrav.

Dersom det er konstatert en pasientskade dekkes advokatutgiftene av Norsk Pasientskadeerstatning.