Forebygging og bekjempelse av internettrelaterte overgrep mot barn

19. august 2021

Advokat (H) og partner Einar Drægebø sier at den nasjonale strategien for samordnet innsats er et etterlengtet og høyst nødvendig signal fra Regjeringen.

En av regjeringens viktigste prioriteringer

I forrige uke lanserte Regjeringen en nasjonal strategi mot nettrelaterte overgrep mot barn. «Overgrep på nett har vokst frem som et globalt problem. Kampen mot overgrep på nett er en av regjeringens viktigste prioriteringer.» skriver Regjeringen.
Videre erkjenner Regjeringen i strategien at «I for mange år har for mange seksuallovbrudd gått under radaren uten å bli avdekket og fulgt opp av politiet og andre myndigheter.»

Internasjonalt samarbeid

Regjeringen skal vurdere et samarbeid med EU om elektroniske bevis og den europeiske etterforskningsordren. Videre skal Norge delta i det internasjonale samarbeidet på området og bidra til felles forebyggende innsats mot internettrelaterte overgrep mot barn, står det i den nasjonale strategien.

Advokater i Harris Advokatfirma har bistått ofre for denne type kriminalitet både nasjonalt og internasjonalt, blant annet en omfattende og svært alvorlig sak i 2019/2020 som gjaldt overgrep mot mindreårige barn på Filippinene. Bistandsadvokat Einar Drægebø representerte en jente og en gutt som ble identifisert som fornærmede i saken, og som ble funnet igjen på Filippinene.

Einar Drægebø mener at det er positivt at strategiplanen legger stor vekt på internasjonalt samarbeid. Ofrene i disse sakene er ofte skadelidende på grunn av manglende regelverk og rettigheter i utsatte land.

Uavhengig av landegrenser

Uavhengig av landegrenser vil økt kompetanse, tverrfaglighet og forebyggende innsats mot internettrelaterte overgrep mot barn være svært viktig. Videre må adgang til lagring og sporing av datatrafikk, kunnskapsbasert avhørsteknikk og bevissikring styrkes for å ivareta alle barn som er utsatt for overgrep eller krenkelser via nettet.

Hjelpetiltak for utsatte barn og rettigheter om bistandsadvokat for oftere er styrket. Det er et viktig tiltak at foreldre, omsorgspersoner, ofrene selv og andre hjelpeapparat kan konsultere advokat med kompetanse på dette område for å ivareta barnas rettigheter og rettsikkerhet i krevende og vanskelige saker. Ofte vil slik juridisk bistand være gratis og dekket gjennom bistandsadvokatordningen.

Strategien inneholder 30 tiltak. Du kan lese hele strategidokumentet her.