Gaver til Ukrania – skatt og merverdiavgift

2. desember 2022

I Ukraina er det krig og vinter. Det er kuldegrader i store deler av landet nå. Det er samtidig anslått at om lag halvparten av ukrainsk energiinfrastruktur er ødelagt som følge av krigen. Norge og norske aktører bidrar på mange måter. Etter loven kan staten kreve skatt og merverdiavgift av gavene, men etter vår vurdering tilsier fornuften og et forsvarlig skjønn at det likevel ikke bør betales skatt og merverdiavgift.

Skatt og merverdiavgift av gaven

Norske aktører innen kraft og energiforsyning i Norge gir gaver til aktørene innen energiforsyning i Ukraina.
Gavene er overføring av driftsmidler. Et eksempel er Norsk kraftdugnad for Ukraina, som du kan lese mer om her.

Både etter skatteloven og merverdiavgiftsloven kan norske næringsdrivende som gir gaver i form av driftsmidler, kunne måtte betale skatt og merverdiavgift til staten på grunn av gaven. Etter loven kan staten kreve skatt og merverdiavgift av gaven, beregnet som om gaven var solgt i det ordinære markedet.

Etter Harris Advokatfirma sin vurdering tilsier fornuften og et forsvarlig skjønn at det likevel ikke bør betales skatt og merverdiavgift av gavene som i disse dager sendes til Ukraina.

Vi bistår ved behov – uten kostnad

Dersom gaveyterne skulle bli kontaktet av norske skattemyndigheter i forbindelse med gaveoverføringene til Ukraina. Og i denne forbindelse skulle ønske en innledende vurdering av eventuelle krav fra skattemyndighetene i anledning deres gave til Ukraina, så skal Harris Advokatfirma mer enn gjerne gi denne advokatbistanden gratis til aktuelle givere, som vårt beskjedne bidrag til Ukrainas befolkning.