Hvorfor trenger samboere å opprette testament?

16. mai 2018

Har du tatt stilling til om du ønsker at din samboer skal arve deg dersom du skulle falle fra først? Da kan det være lurt å opprette testament.

Samboere har ikke automatisk krav på arv

Det er viktig å merke seg at arveloven ikke gir alle samboere automatisk rett på arv. Etter lovendring i 2009 åpner arveloven for en begrenset rett til arv og uskifte for enkelte grupper av samboere. Rett til arv etteri loven gjelder for samboere som har hatt, venter eller har felles barn. Det innebærer at samboere uten felles barn ikke (!) har arverett etter hverandre, med mindre det er tatt inn i et testament. Samboere uten felles barn må derfor opprette testament hvis de ønsker å sikre hverandre ved dødsfall.

Arverett for samboere med felles barn

Samboere med felles barn arver et beløp tilsvarende 4 ganger grunnbeløpet i folketrygden ved dødsfallet (pr. 01.05.2017 utgjør dette kr 374 536). Arveretten er dermed mindre enn for ektefeller, som arver ¼ av hverandre.

Dersom samboerne oppretter et testament kan arveandelen økes til 1/3 av formuen til den avdøde samboeren. Samboere med store verdier kan under gitte forutsetninger øke den testasjonsfrie delen av formuen.

Rett til uskifte

Samboere med felles barn har også rett til å sitte i uskiftet bo med felles bolig og innbo, samt bil og fritidseiendom som tjente til felles bruk. Hvis det er ønskelig med en utvidet uskifterett må det tas inn i et testament.

Retten til uskifte gjelder bare for samboere med felles barn. Dersom en eller begge har særkullsbarn i tillegg, kreves det samtykke fra samboerens særkullsbarn for å kunne sitte i uskiftet bo med avdød samboers formue.

Hva kan vi hjelpe med?

Vi i Advokatfirmaet Harris kan bidra med råd og veiledning ved opprettelse av et testament som blir tilpasset din situasjon. Dernest kan vi gi råd dersom din livssituasjon er endret og du ønsker å gå gjennom et testament som alt er inngått.

Dette medfører at dersom samboere ønsker å sikre hverandre ved dødsfall et det viktig å opprette testament.

Dersom du trenger bistand med å opprette eller å vurdere om et opprettet testament er i samsvar med det du ønsker, vil vi oppfordre deg til å ta kontakt med våre tilknyttede advokater for en uforpliktende prat.