Offentlig anskaffelse – spennende sak i Høyesterett

6. september 2022

Ble leverandøren rettmessig avvist på grunn av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav? Dom fra Gulating lagmannsrett er anket til Høyesterett.

Offentlig anskaffelse i Høyesterett

Tirsdag 6. og onsdag 7. september går en svært spennende sak om offentlig anskaffelse i Høyesterett.
Saken omhandler «Om leverandør ble rettmessig avvist på grunn av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav»
Leverandøren, Flage Maskin AS representeres av advokat/partner Eric Albert Rundhovde fra Harris Advokatfirma AS, og Maskinentreprenørenes Forbund stiller som partshjelper. Motpart i saken er Staten v/Samferdselsdepartementet.

Anke over Gulating lagmannsretts dom

Høyesteretts ankeutvalg har tillatt fremmet statens anke over Gulating lagmannsretts dom hvor entreprenøren Flage Maskin AS ble tilkjent 13,5 millioner kroner i erstatning for positiv kontraktsinteresse.
I følge Lagmannsretten ble Flage Maskin AS tilbud urettmessig avvist fra konkurranse om tunneloppgradering av E16.
Harris representerer Flage Maskin i denne saken som omhandler grunnleggende spørsmål om kvalifikasjons- og dokumentasjonskrav og erstatningsutmåling.

Du kan lese mer om vår kompetanse på offentlige anskaffelser her.