RETT RETNING – Interne opprykk fra januar 2023

30. januar 2023

Vi har gleden av å meddele at Eirik M. Midtbø er blitt senioradvokat og Rasmus A. Svor har blitt assosiert partner i Harris med virkning fra januar 2023.

Karriere i Harris

Det er en glede å kunngjøre interne forfremmelser i Harris Advokatfirma med virkning fra og med 1. januar 2023.

Ny senioradvokat

Eirik kom fra Dalheim Rasmussen som fast advokat 1.1.2022
Han arbeider for både næringsdrivende og privatpersoner, hovedsakelig innenfor områdene tvisteløsning/prosedyrefast eindomselskaps– og arbeidsrett.
Midtbø tar også oppdrag knytt til arv, skifte og tvangsfullbyrding.

 

Ny assosiert partner

Rasmus har jobbet som senioradvokat i Harris siden 2016.
Han arbeider hovedsakelig med Entreprise, Offentlig anskaffelser og håndtverkertjenester. Rasmus har bred prosesserfaring.

Vi gratulerer begge med velfortjente opprykk!