Tilkjent betydelig erstatning for alvorlige overgrep

3. mai 2019

En mann på 43 år ble ved Bergen tingretts dom av 19.11.2018 dømt for seksuelle overgrep mot to voksne menn og en mindreårig gutt. Nå er han også dømt til å betale millionerstatning.

De tre fornærmede fremmet erstatningskrav mot mannen gjennom advokat og partner Einar Drægebø og senioradvokat Thor Hvidsten i Harris Advokatfirma AS. Den overgrepsdømte mannen ble i Bergen tingrett den 30.04.2019 dømt til å betale erstatning.

Advokatene fra Harris Advokatfirma AS fikk på vegne av sine klienter medhold i alle fremstilte krav om erstatning.

To menn fikk hver i overkant av 3,3 millioner kroner i samlet oppreisingserstatning, ménerstatning og inntektstap. En mindreårig gutt fikk oppreisingserstatning og ménerstatning på ca. 650 000 kr.

Einar Drægebø sier at det er viktig å jobbe for god dokumentasjon som belyser det tap og de krenkelser som de skadelidte er påført. Det har vært foretatt innhenting av omfattende dokumentasjon, rapport fra sakkyndig lege og det er foretatt en rekke beregninger for å fremme kravene.

De skadelidt ville helst både vært i arbeid, og vært i posisjon der de ikke trengte å fremme erstatningskrav. Den tilkjente erstatning vil kunne hjelpe de skadelidte til et mer forutsigbart liv. Erstatningen bidrar til å plassere ansvar hos skadevolder, noe som er viktig for rehabilitering for de skadelidte. Erstatningene viser også hvilke skadevirkning slike handlinger kan ha, sier advokat og partner Einar Drægebø.