Tvister mellom arvinger i dødsbo

16. mai 2018

Noen ganger oppstår det tvister mellom arvinger i dødsbo. Dette kan typisk være tvister om fordeling av eiendeler, hvor mye den enkelte skal arve eller tvister om testamentet til den avdøde.

Tvisten kan også oppstå i et uskiftebo hvor gjenlevende ektefelle foretar en handling som en arving er uenig i.

Hvordan løser en tvister mellom arvinger?

Det er ulike måter å løse de konfliktene som oppstår. Ofte er arvingen tjent med å kontakte en advokat for å få hjelp til å håndtere konflikten. Det er blant annet hensiktsmessig å få vurdert saken tidlig sånn at du kan foreta en avveining av om konflikten er verdt å ta videre. En konflikt i et arveoppgjør kan føre til ødelagte relasjoner. Da er det fornuftig om en advokat med god kompetanse innen arverett kan gi faglige råd på hvor «sterk» saken din er så tidlig som mulig. Advokaten kan i slike tidlige vurderinger bistå som en rådgiver uten at dette gjøres kjent for de andre arvingene. Når det er klart at det er en konflikt som må håndteres overtar vanligvis advokaten dialogen med de andre arvingene for å søke en løsning på konflikten.

I andre tilfeller kan arvingene være tjent med å sammen kontakte en advokat som bistår som privat bostyrer. Alternativt kan tingretten kontaktes for å åpne offentlig skifte. I begge disse tilfellene vil en advokat forsøke å hjelpe arvingene med å komme til enighet. Særlig i offentlig skifte kan det være behov for å ha en egen advokat i tillegg som jobber for å bistå deg og oppnå den løsningen som du ønsker.

Tvisten kan gå videre til en rettssak

De fleste konflikter i arveoppgjør løses gjennom forhandlinger og frivillige avtaler mellom arvingene. I noen tilfeller klarer likevel ikke arvingene å bli enige om utfallet (el. Resultatet). Hvis arvingene kommer dit, så kan løsningen være å la retten avgjøre tvister mellom arvinger i en rettssak. Advokatene i Advokatfirmaet Harris har både lang prosedyreerfaring og god fagkunnskap til å kunne bistå en arving i et slikt tilfelle.

Tidsfrister i et arveoppgjør?

Etter arveloven er det noen frister som er viktig å være oppmerksom på hvis en uenighet kan oppstå. Det er f.eks. frister hvor eiendom er gitt i gave fra et uskiftebo. I tillegg er det egne frister hvis en arving mener at et testament er ugyldig. Hvis fristene ikke overholdes kan arvingen miste kravet sitt. En arving som ser at hun muligens kommer i en tvist, anbefales derfor å ta kontakt med advokat tidlig i saken for å få relevant veiledning videre.

Kontaktinformasjon

Vi i Advokatfirmaet Harris kan bistå dersom det oppstår tvister mellom arvinger i et arveoppgjør. Advokatene våre har lang erfaring med å bistå den enkelte arvingen som er i en tvist eller bistå hele dødsboet som privat eller offentlig bostyrer. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale så kan vi sammen finne ut hvordan din sak kan løses på best mulig måte.