Vi styrker laget innenfor plan- og bygningsrett / eiendoms­utvikling

5. januar 2021

Fra 1. januar har vi Susanne Nyborg Bjelland med på laget.

Susanne Nyborg Bjelland begynner som advokatfullmektig i Harris 1. januar 2021. Susanne kommer nå fra Sweco hvor hun har arbeidet i fire år. Før det har hun blant annet fire års erfaring med kontrakter fra Aker Solutions.

Susanne har bred kompetanse med rådgivning innenfor eiendom, herunder spisskompetanse på myndighetshåndtering og plan- og bygningsrett. Ansvarlig søker var en av hovedrollene til Susanne som rådgiver i Sweco, hvor hun har 4 års erfaring med til dels svært komplekse saker. Tett og god dialog både i prosjektene og med aktuelle myndigheter mener hun selv er avgjørende for å lykkes i henhold til planlagt fremdrift i prosjektene.

– Vi er stolte og glade over å få Susanne med på laget, sier managing partner og leder for eiendomsavdelingen i Harris, Olav Pedersen. Hun er en vi har lagt merke til som en av de aller beste i byen innenfor eiendomsrådgivning/plan- og bygningsrett. Hun styrker vårt allerede svært sterke lag på området.

Plan- og bygningsrett hos Harris

Susanne kommer til et solid miljø innenfor plan- og bygningsrett hos Harris. Vi bistår eiendomsutviklere, utbyggere, byggherrer, grunneiere, kommuner, privatpersoner og en rekke rådgivere (arkitekter, planleggere, ansvarlig søkere m.m.) i alle deler av plan- og bygningsretten og tilgrensende områder.

Du kan lese mer om plan- og bygningsrett hos Harris her.