Prosjekter – Eiendomsutvikling

Hardanger Brygge, Norheimsund

Hardanger Brygge er et boligprosjekt i Norheimsund sentrum, med 33 leiligheter i første byggetrinn. Prosjektet og eiendommen eies i dag av Hardanger Brygge Utvikling AS, som er et samarbeidsselskap eid 50/50 av Hardanger Brygge og Leigland Bygg AS.

Les mer her


Strømme Gård, Bergen

Harris Advokatfirma har bistått grunneier med utvikling av eiendommen Strømme gård, fra utarbeidelse av reguleringsplan til inngåelse av samarbeidsavtaler med Vestlandske boligbyggelag (Vestbo). Eiendommen eies i dag av Strømme Gård Utbygging AS som er et samarbeidsselskap eid 50/50 av Strømme Gård AS og Vestbo.

Les mer her


Lysekloster, Os

Harris Advokatfirma bistår grunneier i forbindelse med utvikling av eiendom til boligområde ved Lysekloster, Os. Eiendommen på ca 90 daa ligger like ved Endelausmarka, like ved trasé for ny vei fra Lagunen til Svegatjørn. Nærhet til skole og barnehage og fine turområder.

Les mer her


Storebotn næringspark, Askøy

Harris Advokatfirma bistår grunneiere med utvikling av Storebotn næringspark på Askøy. I den forbindelse har vi bistått med omdanning av grunneierlaget til aksjeselskap, reguleringsplanprosess og tilrettelegging og salg av næringstomter.

Les mer her


Steinsviken, Bergen

Harris Advokatfirma bistår grunneiere med utvikling av et boligprosjekt i Steinsviken i Bergen. Eiendommen er utlagt til bebyggelse og anlegg i kommuneplanens arealdel, og det er iverksatt planprosess for regulering av eiendommen. Eiendommen ligger like ved bybanen og golfbanen.

Les mer her


Laberg, Bergen

Harris Advokatfirma bistår grunneier med utvikling av eiendom i Bergen nord. Det er nå varslet om oppstart av detaljregulering av gnr. 182, bnr. 184 på Laberget i Åsane bydel, hvor målsettingen er å utvikle eiendommen til et innbydende leilighetskompleks med flott utsikt over byfjorden.

Les mer her