Strømme Gård | Bergen

Advokatfirmaet Harris har bistått grunneier med utvikling av eiendommen Strømme gård, fra utarbeidelse av reguleringsplan til inngåelse av samarbeidsavtaler med Vestlandske boligbyggelag (Vestbo). Eiendommen eies i dag av Strømme Gård Utbygging AS, som er et samarbeidsselskap eid 50/50 av Strømme Gård AS og Vestbo. Advokatfirmaet Harris har bistått med utarbeiding av samarbeidsmodell og avtaleverk, og representerer i dag eierne i Strømme Gård AS, for ivaretakelse av deres interesser i den videre utbygging i regi av samarbeidsselskapet.

Strømme gård ligger på Straume, mellom Fyllingsdalen og Søreide i Bergen. Eiendommen ligger vest for Sælevannet, med gode solforhold og flott utsikt. Reguleringsplanen for området åpner opp for bygging av eneboliger, rekkehus, blokker og barnehage. Til sammen planlegges oppført cirka 300 boenheter i området. Arbeid med infrastruktur startet i august 2014. 12 eneboligtomter er allerede solgt. Man forbereder nå salget av 34 rekkehus i Felt B15. Salgsstart er ultimo 2015. Samlet utbygging er estimert til cirka en milliard kroner.

Link til Vestbo sin prosjektside med oversikt over tilgjengelige tomter og boliger

Reguleringsplan for området finner du her.

Illustrasjonsplan finner du her.

Kart over området finner du ved å klikke her.

For mer informasjon om denne eiendommen, ta kontakt med adv. Frode Risnes.