Arbeidstid, gjennomsnittsberegning og overtid i sommervarmen

7. juli 2017

Det er sommertid og mange deltidsansatte og sommervikarer som trår til i arbeidslivet. Arbeidsviljen og innsatsen kan være stor, men klarer arbeidsgivere å forholde seg til arbeidsmiljølovens regler? Det er både begrensninger i arbeidstiden og adgang til gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Ulovlige ordninger vil bli slått ned på av arbeidstilsynet, og kan medføre krav bl.a. på overtidsbetaling.

Utgangspunktet

Den alminnelig arbeidstid er etter arbeidsmiljøloven inntil 9 timer per dag og 40 timer per uke.

Adgang til å gjøre gjennomsnittsberegninger av arbeidstid

Mange arbeidsgivere og arbeidstakere ønsker å arbeide mer i enkelte perioder og mindre i andre. Da kan det være ønskelig med gjennomsnittsberegninger av arbeidstiden. Arbeidsmiljølovens § 10-5 tillater gjennomsnittsberegninger av arbeidstiden i på tre ulike grunnlag.


Dette betyr for mange arbeidsgivere – de uten tariffavtale – at det er en begrenset mulighet til å ha lange dager med alminnelig arbeidstid selv om det kompenseres med fridager.

Overtid

Arbeidsmiljøloven bestemmer at arbeid utover normal arbeidstid ikke må gjennomføres med mindre det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for dette. Det er opp til arbeidsgiver å dokumentere et slikt behov.

Arbeid utover den alminnelige arbeidstid regnes som overtid. For slikt overtidsarbeid har arbeidstakere krav på overtidstillegg. Tillegget skal være minst 40 prosent av lønnen for tilsvarende arbeid for arbeidstakeren.

Det er også begrensninger i hvor mye overtid den enkelte ansatte kan pålegges per uke. Virksomheter som ikke har tariffavtale må begrense overtid til 10 timer i løpet av sju dager, 25 timer i fire sammenhengende uker og 200 timer innenfor en periode på 52 uker. Det er noen snevre muligheter til å avtale individuelle avvik fra dette.

Arbeidsmiljøloven har også krav til hviletid mellom øktene, minst 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer.

Er det så vanskelig da?

Kjennskapen til regelverket varierer blant både arbeidsgivere og arbeidstakere. Dette fører til at mange arbeidstidsordninger ikke er i henhold til lovens krav. Som arbeidsgiver risikerer en både sanksjoner fra arbeidstilsynet og etterfølgende krav om overtidsbetaling.

Arbeidstakere på sin side risikerer tunge arbeidstidsordninger og at lønnen som utbetales blir lavere enn det de har krav på etter loven.

Da gjenstår det bare å ønske en god norsk sommer i varmen.

Arbeidslivsgruppen i Advokatfirmaet Harris bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere.