Felles­prosjekt Arna-Stanghelle inviterer til folkemøte

17. august 2022

Det blir folkemøte på Stanghelle Skule samfunnssal onsdag 24. august kl. 18.00-20.00.

Fellesprosjektet Arna-Stanghelle inviterer til folkemøte

Dato: 24.08.2022
Tid: 18.00-20.00
Sted: Stanghelle Skule samfunnssal

E16 og Vossebanen oversiktskart. Illustrasjon: Statens vegvesen
Bildet er hentet fra https://www.vegvesen.no/. Kartet som viser oversikt over hvordan E16 Vossebanen og Arna-Stanghelle vil se ut med ny planlagt løsning.

 

Oppdatering og anledning til å stille spørsmål

Prosjektet vil under dette møtet gi en oppdatering på status og fremdrift. I etterkant av presentasjonen vil det også være anledning til å kunne snakke med representanter for prosjektet om tema som grunnerverv, støy, klima, miljø med mer.

Du kan lese mer om folkemøte her

 

Advokater tilstede i møte

Harris Advokatfirma vil stille med advokater under møtet, og vi vil være tilgjengelige for spørsmål og henvendelser fra grunneierne.

 

Om fellesprosjektet Arna-Stanghelle

Fellesprosjektet Arna-Stanghelle er et samarbeid mellom Statens Vegvesen og Bane NOR om å bygge sikrere og raskere veg- og banetrase mellom Arna og Stanghelle. Kommunal- og moderniseringsdepartementet som planmyndighet vedtok 1. april i år reguleringsplanen for prosjektet.

Her finner du mer informasjon om fellesprosjektet Arna-Stanghelle

 

Hvordan kan vi i Harris Advokatfirma bistå deg som grunneier?

Harris Advokatfirma har nærmere 100 års erfaring med å bistå grunneiere i saker om eiendomserverv og ekspropriasjon, både når det gjelder forhandlinger om minnelige avtaler og i skjønnssaker for alle rettsinstanser.

Ta gjerne kontakt med oss i Harris Advokatfirma dersom du har spørsmål om prosjektet og/eller ønsker vår bistand.