Fra permittering til oppsigelse

31. mai 2021

Etter lang tids nedstengning og store utfordringer for ulike bransjer er det tegn på at flere virksomheter går over fra å permittere til å si opp ansatte. Det er også mange permitterte som er på utkikk etter nytt arbeid. Spørsmålene blir ofte like, hva skjer med oppsigelsestiden?

Arbeidstakeres oppsigelse

Hvor ansatte selv sier opp utenfor arbeidsgiverperioden i permitteringstiden kan den ansatte si seg opp med kun 14 dagers varsel. Dette er en rettighet den ansatte har, og det kan skape utfordringer for en arbeidsgiver. Arbeidsgivere bør derfor være forberedt på at slike endringer kan komme raskt når de har valgt å permittere egne ansatte.

Hvis den ansatte er i varslingstiden for permittering eller mottar lønn fra arbeidsgiver gjelder ikke en slik rett til kortere oppsigelsesfrist.

Arbeidsgivers oppsigelse

Det er underveis i permitteringsperioden en plikt på arbeidsgiver til å vurdere grunnlaget for permittering. En permittering er i realiteten en suspensjon av arbeidsforholdet, og skal begrunnes i en forbigående situasjon. Altså er det slik at arbeidsgiver hvis f.eks. bortfall av arbeidsoppgaver ikke lenger er midlertidig plikter å vurdere og eventuelt meddele oppsigelse.

Arbeidstakeren kan bestride at det er grunnlag for en permittering, og prøve dette for retten om partene ikke er enige om grunnlaget for permitteringen.

Dersom arbeidsgiver kommer til at en situasjon ikke lenger er midlertidig vil altså oppsigelse bli aktualisert. I den forbindelse vil alle formkravene og kravene til saklighet måtte oppfylles for at den ansatte kan meddeles en gyldig oppsigelse.

Dette innebærer blant annet arbeidsgiver må vurdere og dokumentere en saklig utvelgelse av de ansatte som eventuelt rammes. Herunder må arbeidsgiver kunne sannsynliggjøre en saklig utvelgelseskrets for nedbemanning og at utvelgelseskriterier er saklige.

En annen aktuell problemstilling er at en ansatt som er meddelt oppsigelse har krav på å returnere til arbeidet i det minste fra oppsigelsen blir meddelt. Den ansatte vil da ha krav på lønn, selv om det ikke er arbeidsoppgaver, helt frem til utløpet av oppsigelsestiden.

En arbeidsgiver kan i oppsigelsestid på tre måneder eller mer pålegge avvikling av ferien i tråd med ferielovens bestemmelser.

Bistand fra advokat

Vi ser at slike situasjoner er krevende for både arbeidsgivere og arbeidstakere. Manglende oversikt over rettigheter og plikter, samt hastverk hos arbeidsgivere, skaper flere ganger unødvendige feil og konflikter.

Vår erfaring er at rettsprosesser knyttet til slike oppsigelser er ofte svært skadelig for begge parter og at riktig håndtering fra arbeidsgiver i prosessen reduserer risikoen for dette betydelig.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.