Koronaviruset og offentlige prosesser

1. april 2020

Restriksjonene som følge av koronaviruset har medført at deler av samfunnet har stoppet opp.

Vi i Harris ser imidlertid at det fremdeles treffes vedtak og gjennomføres saksbehandling i kommuner, hos fylkeskommuner og hos andre offentlige instanser. For grunneiere og andre som er berørt av slike prosesser vil vi derfor minne om følgende:

  • Merknadsfrister og klagefrister løper i utgangspunktet som før.
  • Dersom du har behov for fristutsettelse for eksempelvis for å inngi merknader til en plan eller til et nabovarsel er det viktig at du tar kontakt med den aktuelle instansen og ber om dette. Situasjonen rundt coronaviruset gjør det vanskeligere å gjennomføre møter og befaringer, og det kan være vanskelig å få tak i informasjon når du ikke kan oppsøke instansen. Dette kan gi god grunn til fristutsettelser. Du bør fortrinnsvis få fristutsettelsen bekreftet skriftlig, for eksempel på e-post.
  • Husk at klagefrister ikke kan utsettes. Dersom det er vanskelig å få innlevert en fullstendig klage på et vedtak kan du sende en minimumsklage for å sikre at klagefristen overholdes. Du kan deretter supplere klagen. Ta kontakt med den aktuelle instansen for å få avklart frist for slik supplering.
  • Harris advokatfirma bistår deg dersom du har behov for det. Ta kontakt for en uforpliktende samtale, eller send oss spørsmål via vår chat.