Ny arvelov trer i kraft fra 1. januar 2021

4. mars 2020

Økt pliktdelsarv

Den nye arveloven øker pliktdelsarven til hvert barn fra 1 million kroner til 15 ganger folketrygdens grunnbeløp (G), i dag ca. 1,5 millioner kroner, men aldri mer enn to tredeler av det far eller mor etterlater seg.

Økt testasjonsfrihet

Samtidig øker friheten til å bestemme over verdifulle gjenstander i testament. Det såkalte kvalitative pliktdelsvernet fjernes i ny lov. Dersom arvelateren f.eks. ønsker å testamentere fritidseiendommen til det ene barnet, kan dette nå gjøres selv om verdien av eiendommen overstiger pliktdelsarven. Forutsetningen er at barnet som mottar fritidseiendommen kan betale tilbake til boet den overstigende verdien.

Du kan lese mer om den nye arveloven her.