Ny Harris-advokat i lovutvalg hos Advokatforeningen

11. august 2020

Lovutvalgene består av medlemmer med særlige kunnskaper innenfor det enkelte utvalgs fagfelt, og utnevnes av hovedstyret i Advokatforeningen. Advokatforeningens lovutvalg gir innflytelse over rettsutviklingen gjennom høringsuttalelser, rettspolitiske utspill og kontakt med mediene.

Representanter i lovutvalg fra Harris

Vi har gleden av å meddele at Ingrid Sævold Moe er oppnevnt som nytt medlem i lovutvalg for Bygningsrett og reguleringsspørsmål fra 1.september 2020.

Våre advokater Gerd Aaland Fagerli og Olav Pedersen er medlemmer i Advokatforeningens lovutvalg innenfor henholdsvis Fangst, fiskeri og havbruk, og Fast eiendom (tings- og leierett).

Bygningsrett og reguleringsspørsmål

Ingrid Sævold Moe er advokatfullmektig på vår avdeling for Plan- og bygningsrett.
Ingrid har bred kompetanse innenfor plan- og bygningsrett med 10 års erfaring på området.

Hun har opparbeidet seg en strategisk forståelse for gjennomføring av byggesaker og reguleringsplaner gjennom sitt arbeid som rådgiver og ansvarlig søker, samt gjennom offentlig forvaltning og kommunal saksbehandling.

Ingrid bistår klienter med eiendomsutvikling, strategisk planlegging og rådgivning i plan- og byggesaksprosesser, fremforhandling av utbyggingsavtaler, klagesaker, ulovlighetssaker, seksjonering, fradeling, dispensasjoner m.m.

Vi er veldig stolt av Ingrid som nå er oppnevnt som nytt medlem i lovutvalget.


Advokater i Harris er og har vært representert i flere av Advokatforeningens lovutvalg og dette er en av flere måter våre advokater er med på å forme rettsutviklingen.

Les mer om lovutvalgene via Advokatforeningens nettsider