Ny og utbedret vei og jernbanelinje på strekningen Arna – Stanghelle

6. juni 2018

Bildet er hentet fra Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Frist for innspill 6. juli

Statens vegvesen og Bane Nor arbeider nå i fellesskap med et prosjekt der formålet er å bygge sikrere og raskere vei- og jernbanetrase mellom Bergen og Voss.

Planprogrammet i forbindelse med statlig reguleringsplan for E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle er nå lagt ut på høring, og fristen for å komme med innspill til arbeidet er 6. juli 2018.

Det er nå, når planprogrammet er på høring, og eventuelt når et planforslag er ute til offentlig ettersyn, at det må reageres og innspill må gis – når planen er vedtatt kan det være for sent.

Folkemøtene i Trengereid, Vaksdal, Arna og på Stanghelle er gjennomført og prosjektlederne ber om innspill, blant annet på de alternativene som er foreslått utredet. Folkemøtene har vist at det er ulike meninger blant innbyggerne i de berørte kommunene på hvilke alternativer som er ønsket.

Vår erfaring er at det er bedre muligheter for å påvirke en planprosess dersom flere står sammen og det argumenteres med de tema som er av betydning i en planprosess. Våre medarbeidere har lang erfaring med å gi innspill i slike planprosesser, og kan bistå med dette.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.