Statsbudsjettet | Gunstigere skatteregler ved ansattes kjøp av aksjer

14. oktober 2021

Regjeringen ønsker å stimulere ansatte til å bli medeiere i arbeidsgiverselskapet, og foreslår i statsbudsjettet for 2022 at rabattsatsen for skattefri fordel ved ansattes kjøp av aksjer økes fra 25 til 30 %.

Ansatte som erverver aksjer i arbeidsgiverselskapet til underkurs, oppnår en fordel vunnet ved arbeid som i utgangspunktet er skattepliktig som lønnsinntekter.

Etter gjeldede rett kan det likevel, på nærmere vilkår, gis en skattefri fordel i form av underkurs ved ansattes erverv av aksjer i arbeidsgiverselskapet. Fordelen som kan mottas skattefritt, er 25 % av aksjens markedsverdi, og maksimalt NOK 7 500 per ansatt per inntektsår.

Skattefritaket gjelder bare hvis tilbudet om aksjekjøp omfatter alle ansatte i selskapet, likevel slik at det kan stilles krav om minste ansettelsestid, eller aksjer kan fordeles etter ansiennitet.

I statsbudsjettet for 2022 foreslås det at maksimal skattefri fordel ved ansattes kjøp av aksjer til underkurs i arbeidsgiverselskapet økes fra 25 til 30 %. Beløpsgrensen for maksimal størrelse, NOK 7 500 per ansatt per inntektsår, og øvrige vilkår knyttet til fordelen som kan mottas skattefritt, holdes uendret fra gjeldende ordning.