Blir Vestlandets klart største advokatfirma

1. januar 2022

Få kjenner Vestlandet som Harris Advokatfirma. Nå vokser det snart 100 år gamle advokatfirmaet i Bergen ytterligere – og kan tilby enda bedre rådgivning til sine klienter

Fra 1. januar 2022 er DalheimRasmussen Advokatfirma og deres dyktige medarbeidere blitt en del av Harris og har flyttet inn i lokalene i Dreggen. Dermed er Harris landets desidert største advokatfirma som ikke har hovedkontor i Oslo.

Harris har fra nyttår 21 partnere, over 50 advokater og 75 ansatte i Bergen, Førde, Norheimsund og på Os. Dessuten vokser vi stadig, og rekrutterer både erfarne og nyutdannede jurister.

Alle de flinke folkene hos oss gir selskapet både bredde, slagkraft og spisskompetanse Størrelse er blitt viktigere og viktigere for å tilby klientene den beste kompetansen og for å tiltrekke seg de beste hodene.

«Vi er hele Vestlandets advokatfirma. Hos oss kan du være hundre prosent trygg på at dine behov og verdier blir ivaretatt, enten du kommer til oss som privatperson eller som leder for en bedrift – uansett størrelse» sier Managing Partner i Harris, Olav Pedersen.

Gjennom sitt virke i snart 100 år har Harris opparbeidet   en unik lokalkunnskap og innsikt i regionens næringsliv, beslutningsprosesser og lokal forvaltning. Advokatfirmaet har også hjulpet utallige privatpersoner oppgjennom årene.

«Vi har kjennskapen og vi har nærheten» sier Pedersen.

Vi er rett og slett en vaskeekte vestlending med et brennende hjerte for Vestlandet. Harris er hovedsamarbeidspartner i Bergens Næringsråd, og er selv veldig opptatt av å samarbeide tett med lokale bedrifter og mennesker.

Faglig kompetanse for store og små

Vestlandet er i vekst, og Harris ønsker å bidra til, og være med på, den spennende utviklingen i landsdelen. Ved å velge Harris, velger du et advokatfirma som virkelig ønsker at lokale bedrifter og mennesker skal lykkes med å nå sine mål.

«Hos oss skal du føle deg viktig, prioritert og ivaretatt» sier Pedersen.

Det gjelder alle, enten du er privatperson, representerer en liten eller mellomstor bedrift, er leder i en stor bedrift eller representerer det offentlige. I Harris jobber det dyktige mennesker med kompetanse på hele spekteret av det kunder kan trenge hjelp til. Harris er av de få store advokatfirmaene i Norge som satser bevisst på å tilby sin spisskompetanse også til privatpersoner. Vi ønsker å hjelpe alle.

«Tradisjonelt har Harris vært store på og en selvskreven rådgiver innenfor fagområdene tingsrett, ekspropriasjon og prosedyre. Det er vi fortsatt. Eiendomskompetansen er videreutviklet med et av Norges fremste miljø innenfor eiendomsutvikling og plan- og bygningsrett. I tillegg bistår vi i en rekke eiendomstransaksjoner, og har betydelig kompetanse på entreprise og offentlige anskaffelser» forteller Managing Partner Olav Pedersen.

For små- og mellomstore bedrifter tilbyr Harris hele spekteret av tjenester, deriblant arbeidsrett, næringseiendom, personvern, generell selskapsrett og skatt- og avgiftsrett.

«Harris er en erfaren og trygg rådgiver til næringslivet på Vestlandet i alle faser av bedriftenes livsløp. Advokatene fra DalheimRasmussen vil komplettere vår virksomhet i forhold til konkurs, insolvens og restrukturering. Også her vil vi få et av de største, om ikke det aller største, miljøet vest for vannskillet» sier Olav Pedersen.

Miljø og bærekraft er avgjørende for å «redde kloden» og for å lykkes i næringslivet fremover. Våre klienter tilbys den beste kompetanse for å lykkes gjennom det grønne skiftet.

Tilbyr spisskompetanse til privatpersoner

Selv om både bedrifter og det offentlige drar nytte av Harris sin fjellstø kompetanse, er vi også opptatt av at privatpersoner skal føle seg møtt, sett og ivaretatt på beste vis.

Som privatperson med behov for juridisk rådgivning vil Harris finne folk som har akkurat den kompetansen og erfaringen du trenger, enten det er familie, arv og skifte, fast eiendom, ekspropriasjon, plan- og bygningsrett eller arbeidsrett. Harris sine advokater kan også hjelpe deg innen blant annet forvaltningsrett, håndverkertjenester, personskade, barnevern, eiendomsmegling, og skatte- og avgiftsrett.

«Hos oss får du den advokaten med best kompetanse på akkurat det du trenger hjelp til» sier Olav Pedersen.

Fakta: Harris

  • Startet i 1924.
  • Norges største advokatfirma utenfor Oslo.
  • Har hovedkontor i Bergen samt kontorer i Førde, Norheimsund og på Os.
  • Fullservice advokatkontor som tilbyr tjenester til bedrifter, offentlig forvaltning og privatpersoner.
  • Fra 1. januar 2022 er DalheimRasmussen Advokatfirma en del av Harris.
  • Har over 50 advokater, 21 partnere og over 75 ansatte.