Kraftutbygging

Vannkraftutbygging har vært og er en viktig inntektskilde for mange grunneiere. I senere tid er også vindkraftutbygging blitt mer aktuelt. Begge deler medfører imidlertid en endring av eiendommen og naturen og medfører ofte konflikter mellom grunneiere seg imellom og mellom grunneiere og andre innbyggere i kommunen. Kraftutbygging medfører også behov for kraftlinjer og andre installasjoner for transport av kraft.

Harris advokatfirma har gjennom generasjoner bistått grunneiere med utnyttelse av naturressurser på sine eiendommer, og da særlig for vannkraft. Vi har bistått med opprettelse av avtaler mellom grunneiere og gjennomføring av jordskiftesaker for å muliggjøre en utnyttelse, og vi har bistått i avtaleforhandlinger med utbyggere.

I de senere år har vi også fått stadig flere henvendelser fra grunneiere vedrørende avtaleinngåelse med utbyggere for utbygging av vindkraftverk. Harris har bistått i avtaleforhandlinger og i utforming av avtaler grunneierne seg imellom.
 
I andre saker skjer utbygging i tilknytning til kraft uten at grunneier får ta del i verdiskapningen. Dette er typisk for kraftlinjer, både de store linjene som krysser over store områder og for de mindre som skal transportere kraft fra et nytt kraftanlegg til hovedlinjen. Harris har biståttgrunneiere i de fleste større kraftlinjesaker på Vestlandet, både under konsesjonsprosessen for å forsøke å unngå en utbygging og i etterkant for å få utmålt riktig erstatning.
 
Nedenfor har vi forsøkt å samle noen av de problemstillinger som melder seg i saker om vannkraft, vindkraft og kraftlinjer.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.