Byggefasen

Den mest kritiske fasen i et entrepriseprosjekt er byggefasen. En rekke forhold kan skape utfordringer for gjennomføringen av prosjektet.

Utfordringer i byggefasen

Det kan oppstå endringer som utløser tvister om fristutsettelse og vederlagsjustering. Forsinkelser som utløser dagmulkt eller erstatningsansvar kan oppstå. Entreprenøren kan oppleve manglende eller forsinket betaling fra byggherren. Skader som må behandles av forsikringsselskapene kan forekomme.

De relevante lover og kontrakter vil regulere hvordan slike situasjoner skal håndteres. Normalt må krav og rettigheter påberopes og forfølges innen gitte frister for å være i behold.

Ta kontakt med våre tilknyttede advokater eller skriv til oss i chat hvis du har noen spørsmål.

Vi har samlet nyttig informasjon om byggefasen under aktuelle tema.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.