Ferdigstillelse og reklamasjon

Den siste fasen i et entrepriseprosjekt består av ferdigstillelsen, overleveringen og driftsperioden. De relevante lover og kontrakter inneholder regler for når og hvordan overlevering skal skje.

Utfordringer ved ferdigstillelse og reklamasjon

Overleveringen er et sentralt tidspunkt for begge parter. Tidspunktet har betydning for hvem som har risikoen for skade på arbeidet, når dagmulkt slutter å løpe, partenes forsikringsplikt, byggherrens rett til å ta bygget/anlegget i bruk, samt entreprenørens rett til å sende sluttfaktura.

Ved overtakelsen eller i driftsfasen vil det kunne oppdages feil og mangler. Det er viktig at disse håndteres korrekt og tidsnok. Byggherren må påpeke manglene ved reklamasjon overfor entreprenøren, og deretter forfølge sine mangelskrav innen ulike frister.

Ta kontakt med våre tilknyttede advokater eller skriv til oss i chat hvis du har noen spørsmål.

Vi har samlet nyttig informasjon om ferdigstillelse og reklamasjon under aktuelle tema.

Kontakt oss

Beskriv saken i korte trekk, men unngå sensitiv informasjon.

Vet du hvem du vil kontakte? Finn oversikt over alle menneskene her.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.