Nyansatte i Harris

25. mai 2021

Harris er i vekst og vi har gjennom våren knyttet til oss flere dyktige folk. Vi har gleden av å presentere nyansatte advokater i Harris.

Stine Baumann er nå del av Harris Advokatfirma

Stine Baumann. Foto: Ytresogn.no

Stine begynner i Harris i juli, og vil være tilknyttet vår avdeling i Førde.

Stine driver i dag sin egen advokatvirksomhet i Høyanger, Baumann Advokatfirma AS. Hun har drevet egenpraksis i Høyanger i 6 år. Før dette arbeidet hun som advokatfullmektig/ advokat i DLA Piper i 5 år, med fokus hovedsakelig innen forretningsjus. Hun har også vært utreder i Høyesterett i 2 år.

Du kan lese mer om Stine her.


“Vi er svært fornøyd med å få Stine med på laget. Hun er faglig sterk og har svært relevant bakgrunn fra arbeid som advokat i Oslo, utreder i Høyesterett og egen praksis i Høyanger de siste årene. Hun vil styrke vårt kontor i Førde, og hele Harris.» sier Olav Pedersen, daglig leder i Harris.

Marianne Sandvik er ny i Harris

Marianne Sandvik

Marianne Sandvik er nyansatt i Harris. Hun kommer fra stilling som Avdelingsleder Plan og byggesak, Alver kommune. Her har hun hatt fagansvar, økonomiansvar og personalansvar for planforvaltning og byggesak. Hun har tidligere jobbet hos fylkesmannen og Meland kommune. Marianne har spesialfag/master i selskap/skatt og mva.

«Vår avdeling for eiendomsutvikling/plan og bygningsrett har svært stor aktivitet. Marianne kompletterer vårt allerede sterke team på en flott måte. Vi har medarbeidere med bakgrunn som ansvarlige søkere, fra offentlig forvaltning (kommune og Fylkesmann) og advokater med lang erfaring med eiendomsutvikling/plan og bygningsrett. Samlet har vi en unik kombinasjon av praktisk og teoretisk spisskompetanse, som kan tilby tjenester av svært høy kvalitet.» sier Olav Pedersen, daglig leder i Harris.

Flere advokatfullmektiger

F.v: Martin Svinø, Martin Skrede, Mikal G. Isaksen

Martin Svinø begynte i Harris i mars, først som trainee/saksbehandler og deretter advokatfullmektig. Martin Skrede begynner som advokatfullmektig i august og Mikal Grønhaug Isaksen begynner som advokatfullmektig i september. Samtlige har vært tilknyttet Harris gjennom traineeopphold, skriveplass eller begge deler.

«Vi er utrolig fornøyd når vi får tak i dyktige nyutdannede medarbeidere. Ordningen med traineestillinger og skriveplass er en svært viktig del av vår rekruttering.» sier Olav Pedersen, daglig leder i Harris.