Harris har lansert Bærekraftstesten

20. april 2023

Lurer du på hvor du skal begynne arbeidet med Åpenhetsloven og EUs taksonomi? Hvilke krav som gjelder for din bedrift? Og hva hvis kravene ikke gjelder direkte, bør du likevel foreta deg noe?
Vi har lansert Bærekraftstesten. Den gir deg konkrete råd basert på dine svar, uten kostnad eller forpliktelser. Vi vil gjøre det enkelt for deg å komme i gang eller forbedre arbeidet med bærekraft.

Harris Advokatfirma har lansert Bærekraftstesten

Synes du Åpenhetsloven og EUs taksonomi er komplisert? Nå kan du få enkle råd tilpasset din bedrift, kostnadsfritt.
Oppsummeringen baseres på dine svar, hensyntatt Åpenhetsloven og EUs taksonomi.
Svar på spørsmålene i testen, så sender vi deg en oppsummering så snart som mulig, senest innen 14 dager.

Klikk her for å komme til testen

Bakgrunn for Bærekraftstesten

Åpenhetslovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

EUs taksonomi skal bidra til en felles forståelse av hvilke investeringer som er bærekraftige, gjennom definerte miljømål. Målsettingen er å flytte kapital og dreie investeringer til mer bærekraftige selskaper og produksjonsformer, og bidra til en konkurransedyktig bærekraftig økonomi.

Hvis vi skal bli bedre må vi dele kunnskap og gjøre det enklere å forstå

Vi mener at det viktigste bransjen som rådgir bedrifter på bærekraft, oss selv inkludert, bør gjøre nå er å ufarliggjøre dette arbeidet. Endringene skjer fort og kan virke kompliserte. Vi forstår at det kan være utfordrende å henge med. Bærekraftsarbeid er en dynamisk prosess og et vedvarende arbeid i enhver bedrift. Det viktigste er å komme i gang med arbeidet.

Med denne testen har vi forsøkt å gjøre det enkelt for deg å svare på noen utvalgte spørsmål, og vil også gjøre oppsummeringen så konkret og enkel som mulig. På denne måten kan dere komme i gang eller forbedre arbeidet i bedriften.

Husk at implementering og forbedring av bærekraft i virksomheten ikke bare reduserer et negativt fotavtrykk, men også kan styrke konkurransekraft og omdømme, gi nye forretningsmuligheter og bedre risikostyringen.

Samarbeid for å nå målene

Vi oppfordrer næringslivet med bransjeorganisasjoner og næringsklynger i spissen til å gå sammen for å vurdere hvordan virksomheter innenfor samme næringer kan samarbeide for å gjøre dette arbeidet enklere.
Det er mulig at bedrifter innenfor samme næring kan samarbeide om å identifisere utfordringer og finne mulige løsninger for å lette dette arbeidet.
Bærekraftstesten er et av våre bidrag.


Utdrag fra FN s bærekraftsmål nr. 17: «Har du lært noe nytt? Fortell om det til venner, kollegaer og familie, eller i sosiale medier. Slik kan enda flere bli engasjert, bli aktive medborger, og sammen bidra til at vi når FNs bærekraftsmål!» 

Kan Bærekraftstesten bli bedre?

Er det noe du savner eller mener kan forbedres setter vi stor pris på alle tilbakemeldinger.

Vi sletter din respons etter at vi har sendt deg oppsummeringen.
Ta kontakt med oss hvis du har noen spørsmål knyttet til bærekraft.