Statsbudsjettet | Utvalgte tema

20. oktober 2021

Den 12. oktober la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2022. Her kan du lese om noen aktuelle tema.

Statsbudsjettet | Gunstigere skatteregler ved ansattes kjøp av aksjer

Regjeringen ønsker å stimulere ansatte til å bli medeiere i arbeidsgiverselskapet, og foreslår i statsbudsjettet for 2022 at rabattsatsen for skattefri fordel ved ansattes kjøp av aksjer økes fra 25 til 30 %.

Les mer

Statsbudsjettet | Lettelser i skattlegging av ansatteopsjoner

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet 2022 endringer i skatteordning for ansatteopsjoner i selskap i oppstarts- og vekstfasen. Skatteordningen vil gi en gunstig og forutsigbar skattemessig behandling av opsjoner i slike selskap.Les mer

Les mer

Statsbudsjettet | Lettelser i formuesskatten?

Regjeringen har tidligere redusert formuesskattesatsen fra 1,1 % til 0,85 % og foreslår å videreføre formuesskattesatsen på 0,85 %.

Les mer

Statsbudsjettet | Konsernbidrag til utenlandsk datterselskap

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å lovfeste en begrenset fradragsrett for konsernbidrag til utenlandsk datterselskap. Forslaget er både en lovfesting og nyansering av gjeldende rett.

Les mer

Statsbudsjettet | Jobbfradrag for unge

Regjeringen ønsker å styrke arbeidsinsentivene ved å gjøre det mer lønnsomt å arbeide, og vil nå prioritere unge i starten av yrkeskarrieren og unge med svak tilknytning til arbeidslivet. Regjeringen foreslår derfor å innføre et nytt fradrag i beskatningen av arbeidsinntekt for unge.

Les mer