En rekke nye navn i Harris

20. september 2023

Silje Herheim Eriksen er ny advokat. Ingeborg Breivik og Thomas Kristoffer Aarli er nye advokatfullmektiger.

Nye ansatte i flere avdelinger

Silje Herheim Eriksen er tilbake i Harris fra september 2023.

Silje jobbet i Harris som advokatfullmektig i 2020-2021, og nå er hun tilbake som advokat.
Silje skal jobbe med plan- og bygningrett, eiendomsutvikling og forvaltningsrett.

Vi er veldig glade for å ha Silje tilbake på laget. Velkommen tilbake!

Ingeborg Breivik er ny advokatfullmektig i Harris.

Ingeborg fullførte sin master i 2023 ved Universitetet i Bergen.
Hun skrev om «Sameksistens i områder for havvind. Relevansen og vekten av hensynet til sameksistens gjennom åpning av arealer, konsesjonsprosessen og driftsfasen av havvindparker, samt berørte aktørers klage- og søksmålsadgang.»

I Harris skal hun jobbe med blant annet bedrifts- og industrikontrakter, entreprise, håndverkertjenester, proptech og tvist etter kjøp/salg av eiendom.

Ingeborg var på plass i Harris fra 1. september. Vi gleder oss til å bli bedre kjent med deg.

Thomas Kristoffer Aarli er ny advokatfullmektig i Harris.

Thomas Kristoffer er ansatt som advokatfullmektiger i Harris og var på plass hos oss i midten av august.

Thomas Kristoffer leverte masteroppgave om forvaltningens adgang til å ilegge overtredelsesgebyr mot foretak på objektivt grunnlag i mai i år. Avhandlingens problemstilling er om administrativ ileggelse av overtredelsesgebyr mot foretak på objektivt grunnlag er i strid med uskyldspresumsjonen etter EMK art. 6 nr. 2.

Han skal jobbe med forvaltningsrett, havbruk, insolvens og restrukturering og selskapsrett i Harris.

Vi ønsker deg velkommen og gleder oss til å bli bedre kjent med deg.