Foretaks­registerets frister

8. september 2021

Foretaksregisteret har fastsatt fristene for innsending av beslutnings- og gjennomføringsmeldinger for å være sikret registrering innen utgangen av 2021. Fristene er i år tidligere enn de forrige år.

Beslutning og gjennomføring

Det er flere selskapsrettslige beslutninger som normalt må meldes til foretaksregisteret i to trinn: beslutning og gjennomføring. Dette gjelder blant annet fisjoner, fusjoner, kapitalnedsettelser og avvikling av selskap.

Når meldingen om beslutning er behandlet og kunngjort av Foretaksregisteret begynner kreditorfristen på 6 uker å løpe. Etter utløp av kreditorfristen kan selskapet melde gjennomføring av fisjonen til Foretaksregisteret.

Frister for elektronisk melding

Foretaksregisteret melder på sine hjemmesider beslutningsmelding og gjennomføringsmelding være sendt Foretaksregisteret innen hhv. 11. oktober og 6. desember 2021 for at en skal være garantert å få gjennomføringen registrert innen utløpet av året. Dette gjelder ved elektronisk melding.

Frister for papirmelding

Brukes papir, bør meldingen om beslutning være mottatt av Foretaksregisteret innen 1. oktober, mens gjennomføringsmeldinger på bør være Foretaksregisteret i hende innen 30. november.

Oversittes fristene risikerer en at gjennomføringen ikke registreres før i 2022.

Brønnøysundregistrenes sak om fristen finner du her.

Harris Advokatfirma AS bistår mange bedrifter på Vestlandet med omorganiseringer. Ta gjerne kontakt med Camilla Meland Madsen eller Lars M. Hegdal om du har spørsmål knyttet til organiseringen av din virksomhet.