Gangforbindelse Lille Damsgårdsveien- Kringsjåveien og Stationveien- Nygjerdet på Laksevåg

8. mai 2023

Bergen kommune har besluttet oppstart av planarbeid til bygging av gangforbindelse Lille Damsgårdsveien- Kringsjåveien og Stationveien- Nygjerdet på Laksevåg.
Bergen kommune har satt høringsfrist til 9. mai til å komme med synspunkter og innspill til detaljreguleringen.

Bergen kommune har besluttet oppstart av detaljreguleringsplan for å etablere gangforbindelser mellom Lille Damsgårdsveien- Kringsjåveien, og mellom Nygjerdet og Stadionveien, som møtes i et kryss på Laksevåg, postnummer 5162.


Illustrasjonen viser forslag til ny gangforbindelse, som foreslås regulert.

Den planlagte gangforbindelsen vil berøre flere eiendommer i området.
Bergen kommune har satt høringsfrist til 9. mai til å komme med synspunkter og innspill til detaljreguleringen.

Berørte grunneiere som ønsker bistand til å inngi merknader til planen, kan kontakte oss i Harris Advokatfirma. Vi har lang erfaring med å bistå grunneiere i reguleringsprosesser og grunnerverv.

Her kan du lese mer om prosjektet.