Gerd Aaland Fagerli i Harris med Møterett for Høyesterett

7. oktober 2019

Vi har gleden av å meddele at Høyesterett den 1. oktober 2019 gav Gerd Aaland Fagerli i Harris Advokatfirma AS tillatelse til å være advokat for Høyesterett.

 

Dermed har Harris Advokatfirma AS hele 8 advokater med Møterett for Høyesterett.

Christian S. MathiassenEinar DrægebøFrode S. HalvorsenPål Magne Bakka, Robert NeverdalStig J. Harris og Tor Lars Onarheim har alle Møterett for Høyesterett.

Harris Advokatfirma As har med dette et solid team med prosedyrekompetanse og en betydelig andel advokater med møterett for Norges øverste domstol. Det er vi meget stolt av.

Domstolloven § 221 oppstiller kravene

For å få tillatelse til å være advokat ved Høyesterett må advokaten bestå en prøve. I korte trekk omfatter prøven utføringen av to muntlige saker. Minst en av disse må være en sivil sak for den ankende part.

Når en advokat er til prøve i Høyesterett er det altså ikke bare saken Høyesteretts dommere tar stilling til, men de avgjør også om advokatens prestasjoner tilsier at hun eller han er skikket til å føre saker for Høyesterett.

Dette er for å forsikre Høyesterett om at advokatene som møter er kompetente, da Høyesterett behandler prinsipielt viktige saker, hvor avgjørelsene vil kunne få betydning langt utover den konkrete saken og er i stor grad med å drive rettsutviklingen i Norge.

For å få tittelen «Møterett for Høyesterett» må altså advokaten ha vist seg skikket til å føre saker for Høyesterett.

 

Mange prøvesaker

I 2018 ble det utstedt 61 erklæringer til advokater som skulle avlegge prøve for Høyesterett, hvorav 40 til kvinner og 21 til menn. Det er senere notert at 17 advokater ble gitt tillatelse til å opptre for Høyesterett 2018.

I 2017 ble det  utstedt 67 erklæringer til advokater som skulle avlegge prøve for Høyesterett, hvorav 17 til kvinner og 50 til menn. Det er senere notert at 26 advokater ble gitt tillatelse til å opptre for Høyesterett i 2017.

Kilde: Tilsynsrådets årsberetning 2017/18