Harris er Miljøfyrtårn­sertifisert

14. juni 2021

Harris ble miljøfyrtårnsertifisert i september 2020. For å sikre kontinuerlig forbedring og god miljøstyring må alle Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter resertifiseres hvert tredje år. Harris ble resertifisert i 2023.

Fra overleveringen av Miljøfyrtårnsertifikatet 14.06.2021.
F.v: Varaordfører Rune Bakervik og Managing partner i Harris, Olav Pedersen.

Jobben fortsetter

Som godkjent Miljøfyrtårnbedrift har vi tatt viktige steg på veien mot en grønn og bærekraftig fremtid. Nå skal vi fortsette å jobbe for grønnere innkjøp, mindre avfall, smartere transport, lavere energiforbruk og bedre arbeidsmiljø. 

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Virksomheter som oppfyller definerte bransjevilkår kan sertifiseres som Miljøfyrtårn. I Harris har vi jobbet med HMS, risiko, rutiner, miljøtiltak, avfallshåndtering, arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport og estetikk. Det har vært en lærerik prosess å bli sertifisert, men vi har ikke tenkt å stoppe her. Arbeidet har gjort oss som selskap og våre ansatte mer miljøbevisst i valgene vi tar og det gir ringvirkninger langt utover sertifikatet.

Harris Advokatfirma AS er klimanøytral

Som miljøfyrtårnbedrift må virksomheten føre klimaregnskap, basert på dette har vi kjøpt klimakvoter og er klimanøytral bedrift fra 2019. Vi har gjort en rekke tiltak for å redusere våre utslipp. 100 % av våre utslipp dekkes av EUA-kvoter. Ved å kjøpe disse kvotene reduserer vi antall kvoter som er tilgjengelig for bedrifter i den kvotepliktige sektoren. Siden det er et gitt antall kvoter tilgjengelig, bidrar vi til å redusere antall kvoter tilgjengelig. Dermed presses prisen opp. Dette gjør det dyrere for bedrifter i kvotepliktig sektor å forurense, og driver det grønne skiftet raskere fremover. Du kan lese mer om hvordan vi jobber med å redusere våre utslipp og sjekke andres norske bedrifters klimaavtrykk på Klimahub – Norges klimaportal.

Her kan du se den siste versjonen av klima- og miljørapport for Harris Advokatfirma AS.
Har du spørsmål til rapporten eller ønsker å vite mer om vår miljøinnsats, ta kontakt med Miljøfyrtårnansvarlig Ida Helen Flostrand Aastveit.

Vil du vite mer om Miljøfyrtårn? Besøk www.miljofyrtarn.no