Harris har signert FUTURE-PROOF plakaten

10. juni 2022

Harris er første aktør blant advokat- og rådgivningsselskapene som signerer FUTURE-PROOF plakaten

Første aktør ut blant advokat- og rådgivningsselskapene

Harris Advokatfirma AS har en viktig rolle i arbeidet med menneskerettigheter, både som stor aktør i sin bransje, og som kunnskapsformidler. Som første aktør ut blant advokat- og rådgivningsselskapene signerer de nå FUTURE-PROOF plakaten.

«Ved å signere FUTURE-PROOF plakaten ønsker vi tydelig å vise vår forpliktelse til å ta menneskerettigheter og bærekraft på alvor. Både ovenfor våre ansatte, men også ovenfor våre klienter og samarbeidspartnere,» sier Olav Pedersen, Managing Partner, Harris Advokatfirma AS.

«I arbeidet for menneskerettigheter er vi alle samarbeidspartnere, ikke konkurrenter. Alle kan bidra. Vi må ta tak i dette arbeidet nå, og kunnskap er nøkkelen til suksess.»

Om FUTURE-PROOF

FUTURE-PROOF plakaten er Bergen Næringsråd og Raftostiftelsens samarbeidsplattform for næringsliv og menneskerettigheter. Du kan lese mer om FUTURE-PROOF her.