Harris med nye verv i Advokat­foreningens lovutvalg

18. desember 2023

Gjennom arbeidet i lovutvalgene bidrar Advokatforeningen aktivt til utviklingen av lover og regler. Verv i lovutvalgene betyr at våre advokater sitter tett på rettsutviklingen og har mulighet til å påvirke den. Dette er viktige verv for oss som tar ansvar for å bygge et sterkt juridisk fagmiljø på Vestlandet.

Lovutvalg i Advokatforeningen

Lovutvalgene er Advokatforeningens fagkyndige utvalg. Lovutvalgene utarbeider forslag til høringsuttalelser, følger med i lovgivningsarbeidet og yter råd innenfor sitt fagområde. Med fokus på rettsikkerhet og kvalitet i lovgivningen leverer Advokatforeningens lovutvalg ca. 80 høringsuttalelser hvert år.

Harris har fått to nye verv i advokatforeningens lovutvalg

«Dette er viktige verv for oss som tar ansvar for å bygge et sterkt juridisk fagmiljø på Vestlandet. Det gjør at vi får sitte tett på og være med å påvirke rettsutviklingen på de aktuelle områder. Det gjør også at vi kan være aktuell og vite hva som skjer – noe som er avgjørende for å nå våre mål.» sier Olav Pedersen, managing partner i Harris.

Fra tidligere har våre advokater verv i flere lovutvalg

Forsikringsrett

Birgitte Halvorsen Knudtzon er medlem av lovutvalget for «Forsikringsrett»

Miljø, klima og bærekraft

Camilla Meland Madsen er medlem av lovutvalget for «Miljø, klima og bærekraft»

Fast eiendom (tings- og leierett)

Olav Pedersen er leder av utvalg for «Fast eiendom (tings- og leierett)»

Bygningsrett og reguleringsspørsmål

Ingrid Sævold Moe er medlem i «Bygningsrett og reguleringsspørsmål»

Fangst, fiskeri og havbruk

Gerd Aaland Fagerli er leder av lovutvalg for  «Fangst, fiskeri og havbruk»