Mikal Grønhaug Isaksen og­ Martin Gjerde Skrede har fått advokatbevilling

7. desember 2023

Vi gratulerer Mikal med advokatbevilling

Mikal begynte som advokatfullmektig i Harris i 2021, rett etter studiet. Men vi hadde gleden av å bli kjent med Mikal allerede i 2019 da han hadde traineeopphold hos oss. Videre skrev han masteroppgaven i Harris gjennom vår skriveplassordning i 2020. Vi er glade for å ha Mikal med på laget og gratulerer med bevilling!

Mikal er tilknyttet avdelingen som arbeider med privatrett, og jobber hovedsakelig med tingsrett og jordskifte. Men Mikal er allsidig og jobber også med en rekke andre type saker. Robert Neverdal, som er leder for Harris privatrettsavdeling trekker frem nettopp Mikals allsidighet og evnen til å bygge gode relasjoner til våre klienter, som Mikals styrker.  «Han finner gode løsninger og jobber hardt for de som søker trygghet og råd hos oss og Mikal er i tillegg faglig sterk. Kombinasjonen av Mikal sine styrker tilsier en lysende advokatkarriere som blir veldig spennende å følge.» sier Neverdal.

Vi gratulerer Martin med advokatbevilling

Martin hadde traineeopphold hos oss i Harris i 2020 og begynte som advokatfullmektig i 2021. Han jobber med eiendomsutvikling, plan- og bygningsrett og forvaltningsrett i Harris. » Martin har vært en dyktig fullmektig. Han har fått veldig gode tilbakemeldinger på sine opptredener i retten, skriver svært godt og har et godt skjønn. Martin har blitt en veldig flink advokat på disse to årene. Vi gleder oss til fortsettelsen.» sier Olav Pedersen, managing partner og leder for eiendomsavdelingen i Harris.

Videre har Martin helt fra han begynte i Harris vært vår kontaktperson for de mange studentene som er innom. Han gjør en viktig jobb for at traineer og de som har skriveplass hos oss skal få et verdifullt innblikk i hverdagen hos et advokatfirma. Martin tar del i en av våre viktigste oppgaver; å investere i våre studenter og ansatte, slik at vi blir den beste plassen en kan utvikle seg. For i Harris vil vi holde på og hente talentene til Vestlandet. Takk for innsatsen du legger ned Martin, og gratulerer så mye med advokatbevilling!