Ny partnere i Harris

5. januar 2024

Med to interne partneropprykk og en ny partner på laget styrker vi vår kompetanse innen offentlige anskaffelser, entreprise og insolvens.

Tre nye partnere i Harris

Vi er stolte av å kunne presentere Henrik Lande, Olav Barstad Lund og Sølvi Nyvoll Tangen som nye partnere i Harris. Henrik og Olav tiltrer ny rolle fra 1.januar 2024. Sølvi Nyvoll Tangen var på plass som ny partner i Harris fra desember 2023.

– Det er med stor glede at vi får tre ledende advokater som nye partnere i Harris. Henrik, Olav og Sølvi har solid spisskompetanse på sine områder, områder som er helt sentrale for oss i vårt arbeid med å bygge et sterkt fagmiljø på Vestlandet, sier managing partner Olav Pedersen.

  • Henrik Lande har vært en del av Harris siden 2017. Da kom han tilbake til oss med viktig erfaring fra roller som dommerfullmektig, sekretariatsleder for KOFA, seksjonsleder og nestleder markedsavdeling fra Konkurransetilsynet, og senior officer i EFTAs Overvåkingsorgan, ESA. Det er en naturlig utveksling av fag og folk mellom Harris, det offentlige og det private næringsliv. Henrik er et eksempel på hvordan tilknytning og kjennskap til Vestlandet kombinert med solid erfaring fra inn- og utland styrker oss som advokatfirma på Vestlandet. Lande leder nå vår avdeling for offentlige anskaffelser, og arbeider i hovedsak med offentlige innkjøp, kontrakter, forvaltningsrett/kommunalrett og offentlig rett ellers inkludert Eiendomsutvikling og Plan- og bygningsrett. Han har arbeidet med forvaltningsrett siden 2001, og med offentlige innkjøp siden 2005. De siste årene har Harris landet viktige avtaler med kommuner og fylkeskommuner etter offentlige anbud, i dette arbeidet har Henrik Lande vært en sentral ressurs.
  • Olav B. Lund har vært en del i Harris siden 2013. Tilbake i 2012 hadde han skriveplass hos oss og skrev masteroppgave om kontraktsforhold. Siden den gang har vi hatt Olav på laget, en raus og omgjengelig kollega.
    Olav arbeider primært med entrepriserett, avtale-/kontraktsrett, samt tvisteløsning og prosedyre. Fra 2019 har Olav vært leder for firmaets faggruppe for Entreprise. Innenfor entrepriserett har Lund erfaring med både nasjonal landbasert og internasjonal offshore-basert virksomhet. Han bistår både store og mellomstore byggherrer, entreprenører i alle varianter, samt rådgivere/prosjekterende aktører.
    Olav arbeider spesialisert med tvisteløsning og prosedyre og han prosederer jevnlig saker for domstolene. Men en viktig del av Lunds erfaring med tvisteløsning er å forhandle om utenomrettslige løsninger eller søke saken løst via ulike meklingsinstitutt, eks. ved rettsmekling.

  • Sølvi Nyvoll Tangen kom til Harris 1. desember 2023. Hun var ferdig jurist i 2001 og har bred advokatbakgrunn fra Schjødt, Wikborg Rein, Deloitte, Kyrre og de siste fem årene som partner i Stiegler. Hun har også vært dommerfullmektig ved Bergen tingrett. Sølvi er fast bostyrer ved Bergen tingrett for konkurs, dødsbo og felleseieskifte. I Harris kommer hun til et miljø med flere bostyrere med lang erfaring.– Jeg ser frem til å jobbe i et bostyrermiljø med mye kompetanse samlet på en plass, her kan vi bli enda bedre sammen. Som ung advokat lærte jeg mye i store fagmiljø og jeg ser frem til å dele av min erfaring med yngre advokater, sier Sølvi Nyvoll Tangen.
    Jus og rådgiving henger sammen. Klienter som trenger bransjekompetanse til forretningsutvikling, planlegging eller annen rådgiving, skal få det hos oss. Sølvi har mange års erfaring som forretningsadvokat og har mye å bidra med som støttespiller for bedrifter. Samtidig vil den lange fartstiden som rådgiver til privatpersoner i familie, arv og skiftesaker bidra til at vi kan bistå enda flere privatpersoner på Vestlandet.  
F.v :Olav B. Lund, Sølvi Nyvoll Tangen, Henrik Lande.